wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Zarząd Szpitala

WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI
 


Dyrektor

Izabela Marcewicz - Jendrysik
tel.: (22) 83 05 400;  fax: (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl

p. o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Agnieszka Sulikowska
tel.: (22) 83 05 400;  fax: (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Diagnostyki
Agnieszka Siporska-Sitko
tel.: (22) 83 05 400;  fax: (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
Monika Kurkowska
tel.: (22) 83 05 424; fax: (22) 83 05 399
e-mail: monika.kurkowska@wsdz.pl