wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Zarząd Szpitala

WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI
 


Dyrektor
mgr Izabela Marcewicz - Jendrysik
tel.: (22) 83 05 400;  fax: (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl

 

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Lekarz Naczelny,
Koordynator ds. anestezjologii i intensywnej opieki pooperacyjnej
dr n med. Marcin Rawicz
tel.: (22) 83 05 400;  fax: (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl


 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Inwestycyjnych i Rozwoju
mgr inż. Taida Muchla-Jastrzębska
tel.: (22) 83 05 400; fax: (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl


 
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 i Organizacji Diagnostyki

mgr Agnieszka Siporska-Sitko
tel.: (22) 83 05 420
e-mail: dyrekcja@wsdz.plZdjęcie Kadry Kierowniczej Szpitala 2013 r.