wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Sprzedaż zestawu RTG

Nazwa postępowania: Sprzedaż zestawu RTG
Numer postępowania: WSDZ.KZ.341.3.2018
Termin składania ofert: 18.04.2018, godz. 10:00
WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SPZOZ
z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 43
00-328 Warszawa zwany dalej SPRZEDAJĄCYM
na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą NR XXX/648/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
ogłasza przetarg na „SPRZEDAŻ ZESTAWU RTG” zwanego dalej urządzeniem
Znak sprawy: WSDZ.KZ.341.3.2018
Ogłoszenie 2018-03-26
Specyfikacja i zał. 1; 2; 3 2018-03-26
zal. 4 do Specyfikacji Projekt umowy 2018-03-26
Informacja o unieważnieniu postępowania 2018-04-23

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.1.2018
Termin składania ofert: 30.03.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
 • Cewniki do odsysania dróg oddechowych, katetery, zgłębniki, kanki doodbytnicze Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
 • Rury karbowane z filtrem wydechowym, układ oddechowy antybakteryjny, Wapno typu Dragersorb 800 PLUS Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
 • Filtry antybakteryjne Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
 • Maski twarzowe Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
 • Rurki intubacyjne, rurki ustno - gardłowe, rurki nosowo - gardłowe, łopatki Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
 • Worki oddechowe Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
 • Łączniki, dreny chirurgiczne, łączniki anestezjologiczne Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.7 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 7).
 • Przylepiec stabilizujący do drenów, staza Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.8 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 8).
 • Cewniki do pęcherza moczowego, zestawy do szynowania moczowodów Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.9 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 9).
 • Filtry i wkłady do ssaków Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.10 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 10).
 • Końcówki do Shavera Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.11 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 11).
 • Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, Zestaw do leczenia zatok nosa Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.12 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 12).
 • Ostrza chirurgiczne Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.13 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 13).
 • Akcesoria na Blok Operacyjny Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.14 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 14).
 • Folia na mankiety do turniqeutu Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.15 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 15).
 • Mata dekontaminacyjna Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.16 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 16).
 • Kieliszki, szpatułki, wzierniki, prześcieradła jednorazowe, maski tlenowe, nebulizator lekowy, lancety jałowe Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.17 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 17).
 • Szyny na palec Zimmera, szyny Kramera, kołnierze Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.18 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 18).
 • Papier do EKG, papier termoczuły, papier do drukarki, papier do monitorów, wag, defibrylatorów, autorefraktometrów, spirometrów Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.19 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 19).
 • Pokrowiec na materac z taśmą suwakową Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.20 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 20).
 • Trenażer oddechowy Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.21 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 21).
 • Łączniki sterylne Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.22 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 22).
 • Pojemniki na odpady ostro-krawędziowe, wanna do dezynfekcji narzędzi Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.23 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 23).
 • Baseny i kaczki, miski i nerki medyczne jednorazowe Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.24 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 24).
 • Okłady/kompresy żelowe Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.25 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 25).
 • Torba foliowa, jednorazowa na wydaliny, myjka jednorazowa Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.26 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 26).
 • Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.27 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 27).
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-22
Zał.2 (odpowiednio 2.1-2.27) - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis prze... 2018-03-22
Odpowiedzi na zapytania 27.03.2018 2018-03-27
Informacja z otwarcia ofert 30.03.2018 2018-04-03
IInformacja o wynikach postępowania w części 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 1... 2018-04-19
IInformacja o wynikach postępowania w części 3; 4; 13; 19; 21; 24 2018-04-20
IInformacja o wynikach postępowania w części 27 2018-04-25

Sprzedaż zestawu RTG

Nazwa postępowania: Sprzedaż zestawu RTG
Numer postępowania: WSDZ.KZ.341.1.2018
Termin składania ofert: 13.03.2018, godz. 10:00
WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SPZOZ
z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 43
00-328 Warszawa zwany dalej SPRZEDAJĄCYM
na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą NR XXX/648/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,ogłasza przetarg na „Sprzedaż zestawu RTG” zwanego dalej urządzeniem
Ogłoszenie 2018-02-19
Specyfikacja i załączniki 1; 2; 3 2018-02-19
zal. 4 do Specyfikacji Projekt umowy 2018-02-19
Informacja o unieważnieniu postępowania 2018-03-16

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018 ROK

Nazwa postępowania: PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018 ROK
Numer postępowania: WSDZ.KZ.030.2.2017
Termin składania ofert:
PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018 ROK
Plan postępowań na 2018 2017-12-22

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.28.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 6 części:

część 1: Dreny do toczenia soli
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
część 2: Przyrządy do przetaczania, do pomp, zestawy, igły i kaniule do znieczuleń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
część 3: Strzykawki i igły jednorazowego użytku, kaniule, koreczki, aparaty do pobierania leków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
część 4: Kaniule i kaniule bezpieczne dożylne, zamknięte systemy dostępu naczyniowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
część 5: Bezpieczne igły jednorazowego użytku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
część 6: Cewniki do dostępu żylnego centralnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-14
Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2017-12-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-12-19
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 19.12.2017 2017-12-19
Informacja z otwarcia ofert 16.01.2018 2018-01-16
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-02-02
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 27 28