wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.25.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1: Materiały opatrunkowe – zakres I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).

Część 2: Materiały opatrunkowe – zakres II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).

Część 3: Materiały opatrunkowe – zakres III
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).

Część 4: Materiały opatrunkowe – zakres IV
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-09
Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2017-11-09
Odpowiedzi na pytania 2017-11-14
Informacja z otwarcia ofert 17.11.2017 2017-11-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach 1; 2; 3; i o ... 2017-12-11

Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.24.2017
Termin składania ofert: 16.11.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Zamówienie zostało podzielone na 6 części:
1) Komplety jednorazowe, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
2) Komplety jednorazowe, czepki chirurgiczne
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
3) Fartuchy jednorazowe do operacji artroskopowych
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
4) Rękawice operacyjne cz. I
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
5) Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe cz.II
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
6) Rękawice diagnostyczne
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-06
Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2017-11-06
Odpowiedzi na pytania 09.11.2017 2017-11-09
Odpowiedzi na pytania II 2017-11-10
Odpowiedzi na pytania III i zmiana SIWZ 2017-11-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2017-11-13
Informacja z otwarcia ofert 16.11.2017 2017-11-16
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszj w zadaniach 1; 2; 3; 4; 5; 6 2017-11-28

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 samodzielnych...

Nazwa postępowania: Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest podmiotem tworzącym
Numer postępowania: WSDZ.GK.3124.95.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017, godz. 12:00
Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest podmiotem tworzącym
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zawiera ogłoszenie i specyfikacja.
Ogłoszenie i specyfikacja

Dostawa mebli biurowych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa mebli biurowych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.22.2017
Termin składania ofert: 04.10.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli biurowych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
część 1 - Meble 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
część 2 - Meble 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
część 3 - Meble 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-26
załącznik 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2017-09-26
załącznik 2.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2017-09-26
załącznik 2.3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2017-09-26
Informacja z otwarcia ofert 04.10.2017 2017-10-04
Informacja o uniewaznieniu postepowania w części 3 2017-10-17
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1 i 2 2017-10-18

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w...

Nazwa postępowania: Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 25 26