wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń medycznych I do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych I do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2018
Termin składania ofert: 28.05.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych I do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowy, Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie zostało podzielone na 8 części:
część 1:
Dostawa stanowiska do znieczulenia z system monitorowania.
część 2: Dostawa Defibrylatora.
część 3: Dostawa podgrzewacza przepływowego do płynów infuzyjnych.
część 4: Dostawa pompy infuzyjnej ze stacjami dokującymi na stojakach jezdnych.
część 5: Dostawa respiratora uniwersalnego.
część 6: Dostawa stołu operacyjnego mobilnego z oprzyrządowaniem.
część 7: Dostawa termometru bezdotykowego.
część 8: Dostawa zestawu do ogrzewania pacjenta.
Ogłoszenie 2018-04-17
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-18
Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówi... 2018-04-18
Załącznik Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmi... 2018-04-18
Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówi... 2018-04-18
Załącznik nr 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówi... 2018-04-18
Załącznik nr 2.5 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówi... 2018-04-18
Załącznik nr 2.6 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówi... 2018-04-18
Załącznik nr 2.7 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówi... 2018-04-18
Załącznik nr 2.8 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówi... 2018-04-18
załącznik 3 do SIWZ - Edytowalna-wersja-formularza-Jednolitego Europejsk... 2018-04-18
Odpowiedzi na pytania 2018-05-14
Odpowiedzi na pytania 17.05.2018 2018-05-17
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1; 2; 4; 5; 6... 2018-07-18

Dostawa mebli do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa mebli do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.9.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Zamówienie podzielone jest na 2 części.
Część 1: Meble biurowe
Część 2: Drobne meble
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2018-04-17
załącznik 2.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2018-04-17
Informacja z otwarcia ofert 26.04.2018 2018-04-26
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1 i 2 2018-05-22

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa środków do dezynfekcji
Numer postępowania:
Termin składania ofert:

Dostawa wyposażenia medycznego do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia medycznego do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2018
Termin składania ofert: 24.04.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1: Stojak do kroplówki, Stolik zabiegowy mobilny, Stolik Mayo, Wózek inwalidzki.
Część 2: Fotel do pobierania krwi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 i 2.2). Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-16
Zał. nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamó... 2018-04-16
Zał. nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamó... 2018-04-16
Informacja z otwarcia ofert 24.04.2018 2018-04-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-05-16

Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.2.2018
Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Produkty lecznicze
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementy diety
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-12
Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-12
Odpowiedzi na pytania 2018-04-17
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-20
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1 i 2 2018-04-27
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 27 28