wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Sprzedaż zestawu RTG

Nazwa postępowania: Sprzedaż zestawu RTG
Numer postępowania: WSDZ.KZ.341.1.2018
Termin składania ofert: 13.03.2018, godz. 10:00
WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SPZOZ
z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 43
00-328 Warszawa zwany dalej SPRZEDAJĄCYM
na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą NR XXX/648/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,ogłasza przetarg na „Sprzedaż zestawu RTG” zwanego dalej urządzeniem
Ogłoszenie 2018-02-19
Specyfikacja i załączniki 1; 2; 3 2018-02-19
zal. 4 do Specyfikacji Projekt umowy 2018-02-19
Informacja o unieważnieniu postępowania 2018-03-16

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018 ROK

Nazwa postępowania: PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018 ROK
Numer postępowania: WSDZ.KZ.030.2.2017
Termin składania ofert:
PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018 ROK
Plan postępowań na 2018 2017-12-22

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.28.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 6 części:

część 1: Dreny do toczenia soli
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
część 2: Przyrządy do przetaczania, do pomp, zestawy, igły i kaniule do znieczuleń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
część 3: Strzykawki i igły jednorazowego użytku, kaniule, koreczki, aparaty do pobierania leków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
część 4: Kaniule i kaniule bezpieczne dożylne, zamknięte systemy dostępu naczyniowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
część 5: Bezpieczne igły jednorazowego użytku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
część 6: Cewniki do dostępu żylnego centralnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-14
Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2017-12-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-12-19
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 19.12.2017 2017-12-19
Informacja z otwarcia ofert 16.01.2018 2018-01-16
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-02-02

Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do...

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych, gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen
Numer postępowania: ZP/64/gazy medyczne/2017/K
Termin składania ofert: 12.01.2018, godz. 11:00
Wszelkie materiały i dane dotyczące przedmiotowego postępowania znajduja się na stronie:
http://ipzp.pl/display/index.php?id=93827A709230826

Zakup i dostawa human albumin 20%

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa human albumin 20%
Numer postępowania: ZP/40/2017
Termin składania ofert: 20.11.2017, godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa human albumin 20%

Wszelkie materiały i dane dotyczące przedmiotowego postępowania znajduja się na stronie:
http://www.grochowski.waw.pl/?q=node/775

 
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 25 26