wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

negocjacje dotyczące sprzedaży zestawu RTG

Nazwa postępowania: negocjacje dotyczące sprzedaży zestawu RTG
Numer postępowania: WSDZ.KZ.341.4.2018
Termin składania ofert:
DYREKTOR
Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
ul. Mikołaja Kopernika 43, 00 – 328 Warszawa
zaprasza do udziału w negocjacjach dotyczących sprzedaży zestawu RTG”
Zaproszenie do negocjacji 2018-04-23

Dostawa płynów infuzyjnych, Sevofluranum, Desfluranum do...

Nazwa postępowania: Dostawa płynów infuzyjnych, Sevofluranum, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.3.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, Sevofluranum i Desfluranum.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części
część 1: Płyny infuzyjne, worki do żywienia
część 2: Sevofluranum
część 3: Desfluranum
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1; 2.2; 2.3). Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.1; 2.2; 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy, Opis p... 2018-04-17
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 2018-04-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-08
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1; 2; 3 2018-05-23

Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.7.2018
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 8 części:
Część 1: Aparat do pomiaru RR, Mankiet do szybkich przetoczeń płynów, Zestaw laryngoskopów, Worki resuscytacyjne samorozprężalne
Część 2: Asystor kaszlu
Część 3: Kardiomonitor na wózku jezdnym
Część 4: Myjka dezynfekator
Część 5: Panel diagnostyczny
Część 6: Pulsoksymetr
Część 7: Ssak elektryczny
Część 8: Waga lekarska stojąca (stacja pomiarowa), Waga niemowlęca z wózkiem jezdnym
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.5 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.6 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.7 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.8 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 3 do SIWZ - Edytowalna-wersja-formularza-Jednolitego Europejsk... 2018-04-17
załącznik 6 do SIWZ Projekt umowy 2018-04-17
Odpowiedzi na zapytania 11.05.2018 2018-05-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-06-22

Dostawa Aparatu cyfrowego RTG do badań przyłóżkowych do...

Nazwa postępowania: Dostawa Aparatu cyfrowego RTG do badań przyłóżkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.4.2018
Termin składania ofert: 24.05.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Aparatu cyfrowego RTG do badań przyłóżkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowy, Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie 2018-04-17
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-18
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-18
Załącznik nr 3 do SIWZ - Edytowalna-wersja-formularza-Jednolitego Europe... 2018-04-18
Odpowiedzi na pytania 2018-05-11
Informacja z otwarcia ofert 24.05.2018 2018-05-24
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszj 2018-06-14

Dostawa zestawu kardiomonitorującego z systemem analizy danych do...

Nazwa postępowania: Dostawa zestawu kardiomonitorującego z systemem analizy danych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.5.2018
Termin składania ofert: 25.05.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu kardiomonitorującego z systemem analizy danych w tym 3 kardiomonitory i system analizy danych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowy, Opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie 2018-04-17
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-18
Zał. nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia. 2018-04-18
załącznik 3 do SIWZ - Edytowalna-wersja-formularza-Jednolitego Europejsk... 2018-04-18
załącznik 6 do SIWZ Projekt umowy 2018-04-18
Informacja z otwarcia ofert 25.05.2018 2018-05-28
informacja o unieważnieniu postępowania 2018-06-22
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 27 28