wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia medycznego II do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia medycznego II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.13.2018
Termin składania ofert: 05.07.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia medycznego II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
część 1: Łóżka medyczne z wyposażeniem
część 2: Systemy parawanowe, przewijaki
część 3: Wózki i akcesoria
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-27
Zał. 2.1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN... 2018-06-27
Zał. 2.2 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN... 2018-06-27
Zał. 2.3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN... 2018-06-27
Informacja z otwarcia ofert 05.07.2018 2018-07-05
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-07-17

Dostawa mebli II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa mebli II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.12.2018
Termin składania ofert: 11.06.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
część 1: Meble biurowe;
część 2: Szafy kartoteczne.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-01
załącznik 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2018-06-01
załącznik 2.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2018-06-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-12
Informacja o wynikach postępowania 2018-06-22

Sprzedaż aparatów RTG

Nazwa postępowania: Sprzedaż aparatów RTG
Numer postępowania: WSDZ.KZ.341.5.2018
Termin składania ofert: 13.06.2018, godz. 10:00
CZĘŚĆ 1:
Aparat RTG przyłóżkowy – nr inwentarzowy: P-000069/1999/WSDZ
Producent: Siemens, typ: Polymobil 10
Rok produkcji: 1999

CZĘŚĆ 2:
Aparat RTG z ramieniem C – nr inwentarzowy: P-000156/2005/WSDZ
Producent: Timko, typ: Ziehm 8000
Rok produkcji: 2005
Ogłoszenie o przetargu 2018-05-29
Specyfikacja sprzedaż aparatów RTG 2018-05-29
zal. 4 do Specyfikacji Projekt umowy 2018-05-29
Wyniki postępowania 21.06.2018 2018-06-21

Dostawa Urządzeń medycznych III do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa Urządzeń medycznych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.11.2018
Termin składania ofert: 01.06.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1: Szyna instrumentalna, osprzęt do szyn instrumentalnych, osprzęt do paneli.
Część 2: Lampa bezcieniowa.
Część 3: Nawilżacze gazów oddechowych.
Część 4: Cieplarka do podtrzymania temperatury płynów infuzyjnych, pościeli.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-23
Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Załącznik nr 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Odpowiedzi na pytania 29.05.2018 2018-05-29
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-01
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-06-18

Przebudowa szybu dźwigowego w bud. B2 wraz z wymianą istniejącego...

Nazwa postępowania: Przebudowa szybu dźwigowego w bud. B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.10.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018, godz. 10:00
Zakres prac został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i kosztorysie przedmiarowym,STWiOR oraz Specyfikacji dźwigu, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
 
Prace budowlane będą polegały na przebudowie szybu dźwigowego w bud. B2 Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy.
W trakcie trwania gwarancji świadczeniu usługi comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych realizowanych zgodnie z instrukcją konserwacji oraz zaleceniami Zamawiającego, reagowanie na zgłoszenia awaryjne, przygotowanie urządzenia do kontroli okresowych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z udziałem w nich, wykonywaniu badań elektrycznych w ramach wynagrodzenia umownego.
Prace budowlane wykonywane w obiekcie czynnym, w obszarze szpitalnym. Zamawiający nie przewiduje przerywania działalności podstawowej w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca będzie również zobowiązany prowadzić prace w sposób umożliwiający nieprzerwane i niezakłócone funkcjonowanie wszystkich budynków Szpitala, jak również niezakłóconą kontynuację trwającej w sąsiedztwie inwestycji Przebudowy budynku szpitalnego A.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-04
załącznik 2 do SIWZ Kosztorys przedmiarowy 2018-05-04
załącznik 8 do SIWZ Projekt umowy 2018-05-04
załącznik 9a do SIWZ Opis techniczny 2018-05-04
załącznik 9b do SIWZ PBW_A.01_konstr stropodachu stan istn_rozbiórki 2018-05-04
załącznik 9c do SIWZ PBW_A.02_rzut dachu stan istniejący 2018-05-04
załącznik 9d do SIWZ PBW_A.03_przekr AA_istn_rozbiórki 2018-05-04
załącznik 9e do SIWZ PBW_A.04_konstr stropodachu projekt 2018-05-04
załącznik 9f do SIWZ PBW_A.05_rzut dachu projekt 2018-05-04
załącznik 9g do SIWZ PBW_A.06_przekr AA_projekt 2018-05-04
załącznik 9h do SIWZ PBW_nadbudowa szybu B2_zaw opracow ARCHITEKTURA 2018-05-04
załącznik 9i do SIWZ PBW_S_Plan sytuacyjny 2018-05-04
załącznik 9j do SIWZ 093-16 OPIS tech konstrukcja 2018-05-04
załącznik 9k do SIWZ PBW_K01_płyta nadszybia 2018-05-04
załącznik 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2018-05-04
załącznik 11 do SIWZ Specyfikacja dźwigu 2018-05-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-22
Informacja o unieważnieniu postepowania 2018-06-08
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 27 28