wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.17.2018
Termin składania ofert: 04.10.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1 Meble biurowe
2 Meble medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.x do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2).
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-19
zał. 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówien... 2018-09-19
zał. 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia 2018-09-19
Zmiana SIWZ 25.09.2018 2018-09-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-09-25
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.pdf 2018-09-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf 2018-09-28
PO ZMIANIE zał. 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmio... 2018-09-28
PO ZMIANIE zał. 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmio... 2018-09-28
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-05
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 i 2 2018-10-30

Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.18.2018
Termin składania ofert: 25.09.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 9 części:
1 Aparat USG
2 Kardiomonitor na wózku jezdnym
3 Wiertarka ortopedyczna
4 Mini wiertarka ortopedyczna
5 Pompy infuzyjne
6 Szyna zmotoryzowana
7 Stół do gipsowania
8 Stół chirurgiczny
9 Waga lekarska i lampa bezcieniowa
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-13
Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.5 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.6 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.7 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.8 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.9 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.pdf 2018-09-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2018-09-18
Zmiana SIWZ z dnia 20.09.2018 2018-09-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2018-09-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-27
Informacja o wynikach postepowania 2018-10-11

Dostawa zestawu kardiomonitorującego z centralą monitorującą do...

Nazwa postępowania: Dostawa zestawu kardiomonitorującego z centralą monitorującą do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.16.2018
Termin składania ofert: 17.07.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu kardiomonitorującego z centralą monitorującą do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-07-09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania 2018-07-09
zał. 2 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówienia 2018-07-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-07-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniej 2018-07-18

sprzedaży aparatów RTG

Nazwa postępowania: sprzedaży aparatów RTG
Numer postępowania: WSDZ.KZ.341.6.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018, godz. 15:00
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
CZĘŚĆ 1:
Aparat RTG przyłóżkowy – nr inwentarzowy: P-000069/1999/WSDZ
CZĘŚĆ 2:
Aparat RTG z ramieniem C – nr inwentarzowy: P-000156/2005/WSDZ
Zaproszenie do negocjacji 2018-06-29

Przebudowa szybu dźwigowego w bud. B2 wraz z wymianą istniejącego...

Nazwa postępowania: Przebudowa szybu dźwigowego w bud. B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.14.2018
Termin składania ofert: 13.07.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa szybu dźwigowego w bud. B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy”.

Zakres prac został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i kosztorysie przedmiarowym, STWiOR oraz Specyfikacji dźwigu, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Prace budowlane będą polegały na przebudowie szybu dźwigowego w bud. B2 Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy.
W trakcie trwania gwarancji świadczenie usługi comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych realizowanych zgodnie z instrukcją konserwacji oraz zaleceniami Zamawiającego, reagowanie na zgłoszenia awaryjne, przygotowanie urządzenia do kontroli okresowych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z udziałem w nich, wykonywanie badań elektrycznych w ramach wynagrodzenia umownego.
Prace budowlane wykonywane w obiekcie czynnym, w obszarze szpitalnym. Zamawiający nie przewiduje przerywania działalności podstawowej w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca będzie również zobowiązany prowadzić prace w sposób umożliwiający nieprzerwane i niezakłócone funkcjonowanie wszystkich budynków Szpitala, jak również niezakłóconą kontynuację trwającej w sąsiedztwie inwestycji Przebudowy budynku szpitalnego A.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-06-28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-06-28
załącznik 2 do SIWZ Kosztorys przedmiarowy 2018-06-28
Załącznik 8 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy 2018-06-28
załącznik 9a do SIWZ Opis techniczny 2018-06-28
załącznik 9b do SIWZ PBW_A.01_konstr stropodachu stan istn_rozbiórki 2018-06-28
załącznik 9c do SIWZ PBW_A.02_rzut dachu stan istniejący 2018-06-28
załącznik 9d do SIWZ PBW_A.03_przekr AA_istn_rozbiórki 2018-06-28
załącznik 9e do SIWZ PBW_A.04_konstr stropodachu projekt 2018-06-28
załącznik 9f do SIWZ PBW_A.05_rzut dachu projekt 2018-06-28
załącznik 9g do SIWZ PBW_A.06_przekr AA_projekt 2018-06-28
załącznik 9h do SIWZ PBW_nadbudowa szybu B2_zaw opracow ARCHITEKTURA 2018-06-28
załącznik 9i do SIWZ PBW_S_Plan sytuacyjny 2018-06-28
załącznik 9j do SIWZ 093-16 OPIS tech konstrukcja 2018-06-28
załącznik 9k do SIWZ PBW_K01_płyta nadszybia 2018-06-28
załącznik 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2018-06-28
załącznik 11 do SIWZ Specyfikacja dźwigu 2018-06-28
załącznik 12 do SIWZ Projekt umowy 2018-06-28
Informacja z otwarcia ofert 13.07.2018 2018-07-13
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-08-03
1 2 3 5 7 8 9 ... 27 28