wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa Urządzeń medycznych III do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa Urządzeń medycznych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.11.2018
Termin składania ofert: 01.06.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1: Szyna instrumentalna, osprzęt do szyn instrumentalnych, osprzęt do paneli.
Część 2: Lampa bezcieniowa.
Część 3: Nawilżacze gazów oddechowych.
Część 4: Cieplarka do podtrzymania temperatury płynów infuzyjnych, pościeli.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-23
Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Załącznik nr 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu... 2018-05-23
Odpowiedzi na pytania 29.05.2018 2018-05-29
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-01
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-06-18

Przebudowa szybu dźwigowego w bud. B2 wraz z wymianą istniejącego...

Nazwa postępowania: Przebudowa szybu dźwigowego w bud. B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.10.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018, godz. 10:00
Zakres prac został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i kosztorysie przedmiarowym,STWiOR oraz Specyfikacji dźwigu, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
 
Prace budowlane będą polegały na przebudowie szybu dźwigowego w bud. B2 Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy.
W trakcie trwania gwarancji świadczeniu usługi comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych realizowanych zgodnie z instrukcją konserwacji oraz zaleceniami Zamawiającego, reagowanie na zgłoszenia awaryjne, przygotowanie urządzenia do kontroli okresowych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z udziałem w nich, wykonywaniu badań elektrycznych w ramach wynagrodzenia umownego.
Prace budowlane wykonywane w obiekcie czynnym, w obszarze szpitalnym. Zamawiający nie przewiduje przerywania działalności podstawowej w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca będzie również zobowiązany prowadzić prace w sposób umożliwiający nieprzerwane i niezakłócone funkcjonowanie wszystkich budynków Szpitala, jak również niezakłóconą kontynuację trwającej w sąsiedztwie inwestycji Przebudowy budynku szpitalnego A.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-05-04
załącznik 2 do SIWZ Kosztorys przedmiarowy 2018-05-04
załącznik 8 do SIWZ Projekt umowy 2018-05-04
załącznik 9a do SIWZ Opis techniczny 2018-05-04
załącznik 9b do SIWZ PBW_A.01_konstr stropodachu stan istn_rozbiórki 2018-05-04
załącznik 9c do SIWZ PBW_A.02_rzut dachu stan istniejący 2018-05-04
załącznik 9d do SIWZ PBW_A.03_przekr AA_istn_rozbiórki 2018-05-04
załącznik 9e do SIWZ PBW_A.04_konstr stropodachu projekt 2018-05-04
załącznik 9f do SIWZ PBW_A.05_rzut dachu projekt 2018-05-04
załącznik 9g do SIWZ PBW_A.06_przekr AA_projekt 2018-05-04
załącznik 9h do SIWZ PBW_nadbudowa szybu B2_zaw opracow ARCHITEKTURA 2018-05-04
załącznik 9i do SIWZ PBW_S_Plan sytuacyjny 2018-05-04
załącznik 9j do SIWZ 093-16 OPIS tech konstrukcja 2018-05-04
załącznik 9k do SIWZ PBW_K01_płyta nadszybia 2018-05-04
załącznik 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2018-05-04
załącznik 11 do SIWZ Specyfikacja dźwigu 2018-05-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-22
Informacja o unieważnieniu postepowania 2018-06-08

negocjacje dotyczące sprzedaży zestawu RTG

Nazwa postępowania: negocjacje dotyczące sprzedaży zestawu RTG
Numer postępowania: WSDZ.KZ.341.4.2018
Termin składania ofert:
DYREKTOR
Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
ul. Mikołaja Kopernika 43, 00 – 328 Warszawa
zaprasza do udziału w negocjacjach dotyczących sprzedaży zestawu RTG”
Zaproszenie do negocjacji 2018-04-23

Dostawa płynów infuzyjnych, Sevofluranum, Desfluranum do...

Nazwa postępowania: Dostawa płynów infuzyjnych, Sevofluranum, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.3.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, Sevofluranum i Desfluranum.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części
część 1: Płyny infuzyjne, worki do żywienia
część 2: Sevofluranum
część 3: Desfluranum
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1; 2.2; 2.3). Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.1; 2.2; 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy, Opis p... 2018-04-17
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 2018-04-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-08
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1; 2; 3 2018-05-23

Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.7.2018
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 8 części:
Część 1: Aparat do pomiaru RR, Mankiet do szybkich przetoczeń płynów, Zestaw laryngoskopów, Worki resuscytacyjne samorozprężalne
Część 2: Asystor kaszlu
Część 3: Kardiomonitor na wózku jezdnym
Część 4: Myjka dezynfekator
Część 5: Panel diagnostyczny
Część 6: Pulsoksymetr
Część 7: Ssak elektryczny
Część 8: Waga lekarska stojąca (stacja pomiarowa), Waga niemowlęca z wózkiem jezdnym
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.5 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.6 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.7 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 2.8 do SIWZ Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-17
załącznik 3 do SIWZ - Edytowalna-wersja-formularza-Jednolitego Europejsk... 2018-04-17
załącznik 6 do SIWZ Projekt umowy 2018-04-17
Odpowiedzi na zapytania 11.05.2018 2018-05-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-06-22
1 2 3 5 7 8 9 ... 25 26