wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa implantów ortopedycznych do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.20.2018
Termin składania ofert: 10.12.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa implantów ortopedycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
część 1: Zestaw do stabilizacji długoodcinkowej kręgosłupa
część 2: Zestaw do korekcji skoliozy
część 3: Zestaw implantów I
część 4: Zestaw do korekcji deformacji kręgosłupa
część 5: Zestaw implantów II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.5). Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-21
zał. 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-11-21
zał. 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-11-21
zał. 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-11-21
zał. 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-11-21
zał. 2.5 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2018-11-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-27
Zmiana SIWZ 2018-11-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2018-11-29
Zmiana SIWZ II 2018-11-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III 2018-12-03
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 2018-12-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV 2018-12-05
Zmiana SIWZ IV 2018-12-05
Informacja z otwarcia ofert 10.12.2018 2018-12-10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.12.2018 2018-12-21

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w...

Nazwa postępowania: Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 28.11.2018, godz. 09:00
Szczegółowe informacje o przedmiotowym konkursie znajdują się pod adresem:
http://www.szpital-inflancka.pl/konkursy

Ubezpieczenie majątku i OC Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Ubezpieczenie majątku i OC Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: BZK/19/11/2018
Termin składania ofert: 27.11.2018, godz. 12:45
Postępowanie prowadzone przez brokera ubezpieczeniowego.
Wszelkie materiały znajdują się na stronie internetowej
"www.mentor.pl/przetargi"

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.19.2018
Termin składania ofert: 13.11.2018, godz. 11:00
Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2018-10-31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-31
zał 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmioty zamówienia 2018-10-31
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 2018-11-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-06
Edytowalne załączniki 2018-11-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2018-11-08
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ II 2018-11-08
Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018 2018-11-13
Informacja o unieważnieniu postępowania 2018-11-15

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.15.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
część 1 - Dostawa komputerów, niszczarek i listew zasilających.
część 2 - Dostawa drukarek komputerowych
i urządzeń wielofunkcyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.x do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2). Formularzu asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-28
zał 2 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmioty zamówieni... 2018-09-28
zał 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy, Opis przedmioty zamówien... 2018-09-28
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.pdf 2018-10-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2018-10-04
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ + załącznik 2.1 po zmianie 2018-10-11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2018-10-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-18
Informacja o unieważnieniu postepowania w części 1 2018-10-23
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 2018-11-08
1 2 4 6 7 8 9 ... 27 28