wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.23.2018
Termin składania ofert: 27.12.2018, godz. 12:30
Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-18
edytowalne załączniki 2018-12-18
Informacja z otwarcia ofert 2018-12-27
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 2019-01-09

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w...

Nazwa postępowania: Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 14.12.2018, godz. 09:00
Szczegółowe informacje o przedmiotowym postepowaniu znajdują się pod adresem: http://www.cmsolec.pl/images/stories/Konkursy/2018/SWKO_01_12_2018_NPL/SWKO.pdf

Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.21.2018
Termin składania ofert: 13.12.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-12-07
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 2018-12-07
Edytowalne załączniki do SIWZ 2018-12-07
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ II 2018-12-10
Informacja do Wykonawców 2018-12-10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2018-12-10
Informacja z otwarcia ofert 13.12.2018 2018-12-13
Informacja o unieważnieniu postępowania 17.12.2018 2018-12-17

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w...

Nazwa postępowania: Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 10.12.2018, godz. 09:00
Szczegółowe informacjie dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem:
http://www.szpital-inflancka.pl/konkursy

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w...

Nazwa postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 07.12.2018, godz. 11:30
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu znajdują się pod aresem www:
http://www.cmsolec.pl/images/stories/Konkursy/2018/SWKO_01_11_2018_NPL/SWKO.PDF
 
1 3 5 6 7 8 9 ... 27 28