wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Ubezpieczenie majątku i OC Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Ubezpieczenie majątku i OC Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: BZK/19/11/2018
Termin składania ofert: 27.11.2018, godz. 12:45
Postępowanie prowadzone przez brokera ubezpieczeniowego.
Wszelkie materiały znajdują się na stronie internetowej
"www.mentor.pl/przetargi"

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.19.2018
Termin składania ofert: 13.11.2018, godz. 11:00
Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2018-10-31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-31
zał 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmioty zamówienia 2018-10-31
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 2018-11-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-06
Edytowalne załączniki 2018-11-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2018-11-08
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ II 2018-11-08
Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018 2018-11-13
Informacja o unieważnieniu postępowania 2018-11-15

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.15.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
część 1 - Dostawa komputerów, niszczarek i listew zasilających.
część 2 - Dostawa drukarek komputerowych
i urządzeń wielofunkcyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.x do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2). Formularzu asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-28
zał 2 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmioty zamówieni... 2018-09-28
zał 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy, Opis przedmioty zamówien... 2018-09-28
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.pdf 2018-10-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2018-10-04
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ + załącznik 2.1 po zmianie 2018-10-11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2018-10-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-18
Informacja o unieważnieniu postepowania w części 1 2018-10-23
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 2018-11-08

Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.17.2018
Termin składania ofert: 04.10.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1 Meble biurowe
2 Meble medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.x do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2).
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-19
zał. 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówien... 2018-09-19
zał. 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia 2018-09-19
Zmiana SIWZ 25.09.2018 2018-09-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-09-25
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.pdf 2018-09-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf 2018-09-28
PO ZMIANIE zał. 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmio... 2018-09-28
PO ZMIANIE zał. 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmio... 2018-09-28
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-05
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 i 2 2018-10-30

Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.18.2018
Termin składania ofert: 25.09.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 9 części:
1 Aparat USG
2 Kardiomonitor na wózku jezdnym
3 Wiertarka ortopedyczna
4 Mini wiertarka ortopedyczna
5 Pompy infuzyjne
6 Szyna zmotoryzowana
7 Stół do gipsowania
8 Stół chirurgiczny
9 Waga lekarska i lampa bezcieniowa
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-13
Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.5 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.6 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.7 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.8 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Załącznik nr 2.9 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówi... 2018-09-13
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.pdf 2018-09-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2018-09-18
Zmiana SIWZ z dnia 20.09.2018 2018-09-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2018-09-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-27
Informacja o wynikach postepowania 2018-10-11
1 3 5 6 7 8 9 ... 25 26