wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń medycznych na wyposażenie Przychodni...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych na wyposażenie Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Al. Wyzwolenia 6 Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2016
Termin składania ofert: 22.06.2016, godz. 10:00
Dostawa urządzeń medycznych na wyposażenie Poradni Okulistycznej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Al. Wyzwolenia 6 Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, w tym: dostawa oftalmoskopu, dioptromierza, skiaskopu, soczewki, oprawek próbnych, rzutnika – projektora, ciśnieniomierza.
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 13.06.2016r. 2016-06-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-06-13
Załącznik nr 2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 2016-06-13
Załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy. 2016-06-13
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 17.06.2016r. 2016-06-17
Załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy. 2016-06-17
Informacja o wynikach postępowania z dn. 01.07.2016r. 2016-07-01

Dostawę implantów biowchłanialnych wraz z utworzeniem banku...

Nazwa postępowania: Dostawę implantów biowchłanialnych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.7.2016
Termin składania ofert: 30.06.2016, godz. 10:00
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy implantów biowchłanialnych (po uprzednim stworzeniu depozytu (banku) w siedzibie Zamawiającego, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 1 – Śruby biowchłanialne;
Część 2 – Zestawy do szycia łąkotki;
Część 3 – Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
 
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia”.
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.06.2016r. 2016-06-22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-06-22
Załącznik nr 2 do SIWZ 2016-06-22
Informacja o wynikach postępowania z dn. 06.07.2016r. 2016-07-06

Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.5.2016
Termin składania ofert: 04.07.2016, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
  1. Dostawa sterylizatora parowego.
  2. Dostawa zgrzewarki rolkowej wraz ze stolikiem rolkowym.
  3. Dostawa materaca grzewczego.
  4. Dostawa lampy zabiegowej.
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.06.2016r. 2016-06-23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-06-23
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 28.06.2016r. 2016-06-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.06.2016r. 2016-06-29
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 29.06.2016r. 2016-06-29
Informacja o wynikach postępowania z dn. 07.07.2016r. 2016-07-07

Dostawa implantów metalowych wraz z utworzeniem banku implantów na...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów metalowych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2016
Termin składania ofert: 05.08.2016, godz. 10:00
Dostawa implantów metalowych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-07-27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-07-27
Załącznik nr 2 do SIWZ 2016-07-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.08.2016r. 2016-08-02
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 02.08.2016r. 2016-08-02
Informacja o wynikach postępowania 2016-08-16
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 26