wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.2.2015
Termin składania ofert: 10.04.2015, godz. 10:00
część 1: Dostawa systemu opieki anestezjologicznej i monitorowania okołoperacyjnego z analizą danych.

część 2: Dostawa respiratora uniwersalnego.

część 3: Dostawa mikroskopu operacyjnego.

część 4: Dostawa inkubatora otwartego.

część 5: Dostawa defibrylatora.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (2.1 - 2.5) do SIWZ ( stosownie do odpowiedniej częściczęść).
Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji) 2015-02-20
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane) 25.02.2015 2015-02-25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-02-25
Załącznik nr 2.1 do SIWZ 2015-02-25
Załącznik nr 2.2 do SIWZ 2015-02-25
Załącznik nr 2.3 do SIWZ 2015-02-25
Załącznik nr 2.4 do SIWZ 2015-02-25
Załącznik nr 2.5 do SIWZ 2015-02-25
Odpowiedzi na pytania 05.03.2015 2015-03-05
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 19.03.2015 2015-03-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikacji) 2015-03-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) 2015-03-24
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 25.03.2015 2015-03-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikacji) 2015-03-25
Odpowiedzi na pytania 26.03.2015 2015-03-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) 27.03.2015 2015-03-27
Informacja o wynikach w zadaniu 1 2015-04-21
Informacja o wynikach w zadaniach 2; 4; 5 2015-04-29
Informacja o wynikach w zadaniu 3 2015-05-11

Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.7.2015
Termin składania ofert: 03.04.2015, godz. 10:00
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo-cenowy” Opis przedmiotu zamówienia”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-03-25
Ogłoszenie o zamówieniu 2015-03-25
zał.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy 2015-03-25
Odpowiedzi na pytania 2015-03-31
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2015-04-10

Dostawa urządzeń medycznych V do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych V do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2015
Termin składania ofert: 12.05.2015, godz. 10:00
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
część 1: Dostawa tympanometru diagnostycznego.
część 2: Dostawa zgrzewarki rotacyjnej rolkowej.
Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do DUUE) z dn. 01.04.2015 2015-04-01
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w DUUE) z dn. 04.04.2015 2015-04-04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-04-04
Załącznik nr 2 do SIWZ 2015-04-04
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 29.04.2015 2015-04-29
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 05.05.2015 2015-05-05
Informacja o wynikach postępowania 2015-05-28

Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2015
Termin składania ofert: 10.04.2015, godz. 11:00
Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia”.
Ogłoszenie o zamówieniu 2015-04-02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-04-02
zał.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy 2015-04-02
Odpowiedzi na pytania 2015-04-07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2015-04-21

Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
Numer postępowania: 14/D/2014
Termin składania ofert: 23.09.2014, godz. 10:00
Zamówienie dotyczy dostawy urządzeń medycznych do WSDZ SPZOZ. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1)      część 1 – Myjnia ultradźwiękowa z wymuszonym pulsacyjnym płukaniem kanałów;
2)      część 2 – Urządzenia do nawiewowego ogrzewania pacjentów i płynów infuzyjnych – 2 szt.
 
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowią odpowiednio załączniki nr 2.1, 2.2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia. Formularz cenowy”.
Ogłoszenie o zamówieniu 2014-09-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014-09-15
Załącznik nr 2 do SIWZ 2014-09-15
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ 2014-09-19
Informacja o wynikach postępowania 2014-09-24
1 2 ... 20 21 22 23 24 26 28