wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i...

Nazwa postępowania: Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenie ”Banku Krwi” na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.62.2.2016
Termin składania ofert: 02.06.2016, godz. 12:00
Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenie ”Banku Krwi” na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
  • diagnostyki laboratoryjnej: analitycznej, serologicznej, mikrobiologicznej i histopatologicznej,
  • prowadzenia „Banku Krwi” z oznaczaniem grupy krwi w układzie AB0 i czynnika Rh, wykonywaniem prób krzyżowych i wydawaniem krwi, i preparatów krwiopochodnych w postaci gotowej do przetaczania wraz z udostępnieniem Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń na podstawie odrębnej umowy najmu.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2016-05-18
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 2016-05-18
zał.1 Formularz ofertowy 2016-05-18
zał.2 Formularz asortymentowo - cenowy badań laboratoryjnych 2016-05-18
zał.3 Szczegółowe zasady prowadzenia Banku Krwi 2016-05-18
zał.4 Standardowa procedura związana z gospodarką krwią w WSDZ 2016-05-18
zał.5 Oświadczenie o zapoznaniu sie z miejscem i warunkami realizacji z... 2016-05-18
zał.6 Projekt Umowy na świadczenia zdrowotne 2016 2016-05-18
zał.7 Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 2016-05-18
zał.8 Projekt Umowy najmu pomieszczeń 2016-05-18
zał.9 Wykaz osób które będą wykonywały świadczenia na rzecz Zamawiającego 2016-05-18
zał.10 Wykaz aparatury medycznej i sprzętu i oraz środków transportu i ... 2016-05-18
zał.11 Harmonogram rzeczowo - czasowy zadań związanych z przejęciem dzi... 2016-05-18
zał.12 Rzut pomieszczeń przeznaczonych pod najem 2016-05-18
Informacja o najmie powierzchni 2016-05-18
Odpowiedzi na pytania 2016-05-30
Odpowiedzi na pytania 31.05.2016 2016-05-31
Odpowiedzi na pytania 01.06.2016 2016-06-01
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert 2016-06-14

Dostawa urządzeń medycznych na wyposażenie Przychodni...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych na wyposażenie Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Al. Wyzwolenia 6 Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2016
Termin składania ofert: 22.06.2016, godz. 10:00
Dostawa urządzeń medycznych na wyposażenie Poradni Okulistycznej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Al. Wyzwolenia 6 Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, w tym: dostawa oftalmoskopu, dioptromierza, skiaskopu, soczewki, oprawek próbnych, rzutnika – projektora, ciśnieniomierza.
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 13.06.2016r. 2016-06-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-06-13
Załącznik nr 2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 2016-06-13
Załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy. 2016-06-13
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 17.06.2016r. 2016-06-17
Załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy. 2016-06-17
Informacja o wynikach postępowania z dn. 01.07.2016r. 2016-07-01

Dostawę implantów biowchłanialnych wraz z utworzeniem banku...

Nazwa postępowania: Dostawę implantów biowchłanialnych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.7.2016
Termin składania ofert: 30.06.2016, godz. 10:00
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy implantów biowchłanialnych (po uprzednim stworzeniu depozytu (banku) w siedzibie Zamawiającego, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 1 – Śruby biowchłanialne;
Część 2 – Zestawy do szycia łąkotki;
Część 3 – Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
 
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia”.
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.06.2016r. 2016-06-22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-06-22
Załącznik nr 2 do SIWZ 2016-06-22
Informacja o wynikach postępowania z dn. 06.07.2016r. 2016-07-06

Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.5.2016
Termin składania ofert: 04.07.2016, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
  1. Dostawa sterylizatora parowego.
  2. Dostawa zgrzewarki rolkowej wraz ze stolikiem rolkowym.
  3. Dostawa materaca grzewczego.
  4. Dostawa lampy zabiegowej.
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.06.2016r. 2016-06-23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-06-23
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 28.06.2016r. 2016-06-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.06.2016r. 2016-06-29
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 29.06.2016r. 2016-06-29
Informacja o wynikach postępowania z dn. 07.07.2016r. 2016-07-07

Dostawa implantów metalowych wraz z utworzeniem banku implantów na...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów metalowych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2016
Termin składania ofert: 05.08.2016, godz. 10:00
Dostawa implantów metalowych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-07-27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-07-27
Załącznik nr 2 do SIWZ 2016-07-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02.08.2016r. 2016-08-02
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 02.08.2016r. 2016-08-02
Informacja o wynikach postępowania 2016-08-16
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 26