wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa tytanowych gwoździ elastycznych na potrzeby Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa tytanowych gwoździ elastycznych na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.
Numer postępowania: 15/D/2014
Termin składania ofert: 28.10.2014, godz. 10:00
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy tytanowych gwoździ elastycznych (po uprzednim stworzeniu depozytu (banku) w siedzibie Zamawiającego, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. Ilości gwoździ poszczególnych rozmiarów wymagane przez Zamawiającego do zdeponowania w banku są określone w załączniku nr 2 do SIWZ. 
Ogłoszenie o zamówieniu 2014-10-10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014-10-10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2014-10-16
Zmiana SIWZ 2014-10-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2014-10-21
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ 2014-10-21
Informacja o wynikach postępowania 2014-10-30

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku C Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku C Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ - sprzęt medyczny - I etap
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.1.2015
Termin składania ofert: 11.03.2015, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku C Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ – sprzęt medyczny – I etap z podziałem na 6 części.
Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji) 2015-01-19
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane) 2015-01-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikacji) 2015-02-11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) 2015-02-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikacji) 19.02.2015 2015-02-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) 24.02.2015 2015-02-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikacji) 04.03.2015 2015-03-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) 09.03.2015 2015-03-09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-01-22
załącznik 2 (2.1-2.6) do SIWZ 2015-01-22
Odpowiedzi na pytania 27.01.2015 2015-01-28
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 2015-02-11
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 19.02.2015 2015-02-19
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.03.2015 2015-03-04
Informacja o wyniku postępowania w części 2 2015-03-13
Informacja o wynikach postępowania w częściach 1, 3, 4, 5, 6 2015-03-24

Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: 17/U/2014
Termin składania ofert: 05.12.2014, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodziennego żywienia pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Ogłoszenie o zamówieniu 2014-11-25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014-11-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2014-12-02
Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ 2014-12-02
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-12-11

Dostawa i montaż urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ III
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.3.2015
Termin składania ofert: 21.04.2015, godz. 10:00
 
Część 1: Dostawa wózka anestezjologicznego.
Część 2: Dostawa wózka transportowo – zabiegowego.
Część 3: Dostawa wózka transportowego dla dzieci.
Część 4: Dostawa pulsoksymetru.
Część 5: Dostawa resuscytatora dla dzieci starszych i młodszych.
   Część 6: Dostawa zestawu do wyposażenia Izby Przyjęć.
   Część 7: Dostawa szyny sprzętowej wraz z osprzętem do paneli.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji) 2015-02-20
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane) 25.02.2015 2015-02-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane) 18.03.2015 2015-03-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) z dn. 20.03.2015 2015-03-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikacji w DUUE) z dn. ... 2015-04-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane w DUUE) z dn. 09.04.2015 2015-04-09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie (przekazane do publikacji) z dn. 13.04.2014 2015-04-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane w DUUE) z dn. 16.04.2015 2015-04-16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-02-25
Załącznik nr 2 do SIWZ 2015-02-25
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 05.03.2015 2015-03-05
Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ z dn. 18.03.2015 2015-03-18
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 23.03.2015 2015-03-23
Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ z dn. 07.04.2015 2015-04-07
Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ z dn. 13.04.2015 2015-04-13
Informacja o wynikch w części 7 z dn. 27.04.2015r. 2015-04-27
Informacja o wynikach w części 1, 2, 4 z dn. 29.04.2015r. 2015-04-29
Informacja o wynikach w części 3, 5, 6 z dn. 06.05.2015r. 2015-05-07
Informacja o wynikach w części 7 (sprostowanie) 2015-06-10

Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych IV do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.4.2015
Termin składania ofert: 13.05.2015, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych z podziałem na 12 części:
część 1:
System waporyzacji do zabiegów artroskopowych
część 2:
Aparat EKG 12-kanałowy z wózkiem jezdnym
część 3:
System do powierzchniowego ogrzewania pacjenta
część 4:
Inhalator pneumatyczny
część 5:
Stół zabiegowo - opatrunkowy
część 6:
Urządzenie do dezynfekcji powierzchni i powietrza
część 7:
Wózek inwalidzki – 2 szt.
część 8:
Ciśnieniomierz elektroniczny – 6 szt
Ciśnieniomierz nadgarstkowy – 2 szt.
część 9:
Termometr bezdotykowy – 8 szt.
część 10:
Elektroniczna waga dla dorosłych – 4 szt.
Waga niemowlęca – 4 szt.
Wzrostomierz – 1 szt.
część 11:
Fotel do pobierania krwi
część 12:
Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów
Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do publikacji) z. dn. 26.03.2015 2015-03-26
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w DUUE) z. dn. 31.03.2015 2015-03-31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane do publikazji w DUUE) z dn. ... 2015-04-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane w DUUE) z dn. 23.04.2015 2015-04-23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-03-31
Załącznik nr 2 do SIWZ 2015-03-31
Opowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ z dn. 20.04.2015r. 2015-04-20
Informacja o wynikach postępowania z dn. 22.05.2015r. 2015-05-22
1 2 ... 20 21 22 23 25 27 28