wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń medycznych V do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych V do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2015
Termin składania ofert: 12.05.2015, godz. 10:00
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
część 1: Dostawa tympanometru diagnostycznego.
część 2: Dostawa zgrzewarki rotacyjnej rolkowej.
Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane do DUUE) z dn. 01.04.2015 2015-04-01
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w DUUE) z dn. 04.04.2015 2015-04-04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-04-04
Załącznik nr 2 do SIWZ 2015-04-04
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 29.04.2015 2015-04-29
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 05.05.2015 2015-05-05
Informacja o wynikach postępowania 2015-05-28

Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2015
Termin składania ofert: 10.04.2015, godz. 11:00
Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia”.
Ogłoszenie o zamówieniu 2015-04-02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-04-02
zał.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy 2015-04-02
Odpowiedzi na pytania 2015-04-07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2015-04-21

Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
Numer postępowania: 14/D/2014
Termin składania ofert: 23.09.2014, godz. 10:00
Zamówienie dotyczy dostawy urządzeń medycznych do WSDZ SPZOZ. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1)      część 1 – Myjnia ultradźwiękowa z wymuszonym pulsacyjnym płukaniem kanałów;
2)      część 2 – Urządzenia do nawiewowego ogrzewania pacjentów i płynów infuzyjnych – 2 szt.
 
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowią odpowiednio załączniki nr 2.1, 2.2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia. Formularz cenowy”.
Ogłoszenie o zamówieniu 2014-09-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014-09-15
Załącznik nr 2 do SIWZ 2014-09-15
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ 2014-09-19
Informacja o wynikach postępowania 2014-09-24

Dostawa płynów infuzyjnych oraz Sevofluranum do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa płynów infuzyjnych oraz Sevofluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.4.2016
Termin składania ofert: 11.05.2016, godz. 10:00
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy produktów leczniczych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
  • część 1 – Płyny infuzyjne;
  • część 2 – Sevofluranum; 
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 (odpowiednio 2.1; 2.2) do SIWZ „Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia”.
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-04-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-04-15
zał.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia 2016-04-15
Odpowiedzi na pytania 02.05.2016 2016-05-02
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach 1 i 2 2016-06-02

Przebudowa i modernizacja budynku A Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Przebudowa i modernizacja budynku A Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ przy ul. Mikołaja Kopernika 43 – II etap
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.2.2016
Termin składania ofert: 17.05.2016, godz. 10:00
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty ogólnobudowlane, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, chłodu, wentylacji i klimatyzacji, instalacji klimatyzatorów typu „split”, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji sygnalizacji pożaru, DSO, instalacji gazów medycznych, systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu, montażu elementów stałej zabudowy, dostawy i montażu wyposażenia medycznego. 
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.04.2016r. 2016-04-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016-04-15
Zał. nr 2a do SIWZ - Przedmiar branża budowlana 2016-04-15
Zał. nr 2b do SIWZ - Przedmiar branża elektryczna 2016-04-15
Zał. nr 2c do SIWZ - Przedmiar branża sanitarna wod-kan 2016-04-15
Zał. nr 2d do SIWZ - Przedmiar branża sanitarna wentylacja 2016-04-15
Zał. nr 2e do SIWZ - Przedmiar - gazy medyczne 2016-04-15
Zał. nr 2f do SIWZ - Przedmiar branża konserwatorska 2016-04-15
Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór umowy 2016-04-15
Zał. nr 9a do SIWZ - STWIOR branża budowlana 2016-04-15
Zał. nr 9b do SIWZ - STWIOR - branża elektryczna 2016-04-15
Zał. nr 9c do SIWZ - STWIOR branża sanitarna 2016-04-15
Zał. nr 9d do SIWZ - STWIOR - gazy medyczne 2016-04-15
Zał. nr 10 - Projekt budowlany 2016-04-15
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 25.04.2016r. 2016-04-25
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 26.04.2016r. 2016-04-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.04.2016r. 2016-04-28
Zmiana SIWZ z dn. 28.04.2016r. 2016-04-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.04.2016r. 2016-04-29
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ z dn. 29.04.2016r. 2016-04-29
Załączniki do odpowiedzi na pytania oraz zmian SIWZ z dn. 29.04.2016r. 2016-04-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.05.2016r. 2016-05-04
Zmiana SIWZ z dn. 04.05.2016r. 2016-05-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.05.2016r. 2016-05-06
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ z dn. 06.05.2016r. 2016-05-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.05.2016r. 2016-05-11
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ z dn. 11.05.2016r. 2016-05-11
Informacja o wynikach postępowania z dn. 08.06.2016r. 2016-06-08
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 25