wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.4.2019
Termin składania ofert: 24.05.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
część 1: Nici wchłanialne,
część 2: Nici niewchłanialne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2). Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-15
Załącznik 2 Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia 2019-05-15
Odpowiedzi na zapytania 21.05.2019 2019-05-21
Informacja z otwarcia ofert 24.05.2019.pdf 2019-05-24
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12.06.2019 2019-06-12

Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.3.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części
część 1: Produkty lecznicze.
część 2: Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementy diety.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2) Formularz asortymentowo-cenowy.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-25
Zał.2 (2.1 i 2.2) - Formularz asortymentowo-cenowy 2019-04-25
Odpowiedzi na zapytania 30.04.2019 2019-04-30
Odpowiedzi na zapytania 02.05.2019 2019-05-02
Informacja z otwarcia ofert 07.05.2019 2019-05-07
Informacja o wynikach 14.05.2019 2019-05-14

Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.2.2019
Termin składania ofert: 29.04.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1: System wysiłkowy, Aparat EKG
Część 2: Unit laryngologiczny, Kabina audiometryczna
Część 3: Autorefraktometr
Część 4: Analizator składu masy ciała
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2019-04-16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-16
zał. 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówienia ( sy... 2019-04-16
zał. 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówienia (uni... 2019-04-16
zał. 2.3 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówienia (aut... 2019-04-16
zał. 2.4 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis przedmiotu zamówienia (ana... 2019-04-16
Edytowalne załączniki 2019-04-16
Zmiana SIWZ 23.04.2019.pdf 2019-04-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2019-04-23
Odpowiedzi na zapytania.pdf 2019-04-25
Informacja z otwarcia ofert 29.04.2019 2019-04-29
Informacja o wynikach postępowania w częściach 1; 2; 3; 4.pdf 2019-05-17

Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.1.2019
Termin składania ofert: 21.01.2019, godz. 12:30
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania 2019-01-11
Edytowalne załączniki 2019-01-11
Odpowiedź na pytania 17.01.2019 2019-01-17
Informacja z otwarcia ofert 21.01.2019 2019-01-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24.01.2019 2019-01-24

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019r.

Nazwa postępowania: PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019r.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.030.2.2018
Termin składania ofert:
PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019r.
Plan postępowań na 2019r. 2018-12-31
  1 2 4 5 6 7 8 9 ... 27 28