wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa mebli do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa mebli do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.16.2017
Termin składania ofert: 28.08.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zadanie 1: Meble medyczne
Zadanie 2: Szafy
Zadanie 3: Meble
Zadanie 4: Szafy wnękowe
Zadanie 5: Łóżka
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-18
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-18
Załącznik nr 2.1 do SIWZ (meble medyczne).pdf 2017-08-18
Załącznik nr 2.2 do SIWZ (szafy).pdf 2017-08-18
Załącznik nr 2.3 do SIWZ (meble).pdf 2017-08-18
Załącznik nr 2.4 do SIWZ (szafy wnękowe).pdf 2017-08-18
Załącznik nr 2.5 do SIWZ (łóżka).pdf 2017-08-18

Budowa instalacji klimatyzacyjnej typu split wraz z instalacją...

Nazwa postępowania: Budowa instalacji klimatyzacyjnej typu split wraz z instalacją zasilania elektrycznego i automatyką w budynku C - roboty budowlano-instalacyjne
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.15.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017, godz. 10:00
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa instalacji klimatyzacyjnej typu split wraz z instalacją zasilania elektrycznego i automatyką w budynku C  - roboty budowlano-instalacyjne”.
  2. Zakres prac został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i kosztorysie przedmiarowym oraz STWiOR, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Prace budowlane będą polegały na wykonaniu instalacji klimatyzacji typu multisplit wraz z instalacją zasilania elektrycznego, automatyką oraz robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do zrealizowania klimatyzacji w istniejącym i funkcjonującym budynku C Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. W zakres robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze
- demontaże, dostawę i montaż kanałów i osprzętu wentylacyjnego,
- dostawę i montaż urządzeń systemu klimatyzacji multisplit (agregat skraplający, wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne)
- dostawę i montaż systemu rur miedzianych, trójników, izolacji i innych niezbędnych elementów dla montażu systemu klimatyzacji multisplit
- napełnienie instalacji klimatyzacji czynnikiem chłodniczym oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń
- wykonanie przejść ppoż.
- uruchomienia instalacji klimatyzacji
- wykonania sterowania instalacjami
- dostawę i montaż nastawników ściennych lub/i pilotów do sterowania klimatyzatorami
- wykonanie regulacji instalacji
- wykonanie próby szczelności instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- kontrola jakości
- próby ciśnieniowe
- instalacja zasilania elektrycznego
- demontaż, częściowa przebudowa istniejących sufitów podwieszanych stałych i typu Armstrong;
- prace w zakresie obudów g-k,
- wykonanie uzupełniających prac malarskich, tapeciarskich, posadzkowych (wykładzina PCW, terakota).
- odbiory końcowe.
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-08-14
zał. 2 do SIWZ - Kosztorys przedniarowy 2017-08-14
zał. 8 do SIWZ Projekt umowy 2017-08-14
zał. 9a do SIWZ - Dokumentacja projektowa C_KLIMATYZACJA_Kopernika C - ELE 2017-08-14
zał. 9b do SIWZ - Dokumentacja projektowa Kopernika C - VRF Parter 2017-08-14
zał. 9c do SIWZ - Dokumentacja projektowa Kopernika C - VRF 1 piętro 2017-08-14
zał. 9d do SIWZ - Dokumentacja projektowa Kopernika C - VRF 2 pietro 2017-08-14
zał. 9e do SIWZ - Dokumentacja projektowa Kopernika C - VRF 3 pietro 2017-08-14
zał. 9f do SIWZ - Dokumentacja projektowa Kopernika C - VRF dach 2017-08-14
zał. 9g do SIWZ - Dokumentacja projektowa Kopernika C - VRF schemat aut 2017-08-14
zał. 9h do SIWZ - Dokumentacja projektowa Kopernika C - VRF schemat vrf 2017-08-14
zał. 9i do SIWZ - Dokumentacja projektowa Opis instalacji sanitarnych 2017-08-14
zał. 9j do SIWZ - Dokumentacja projektowa OPIS_KLIMATYZACJA_ELE 2017-08-14
zał. 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2017-08-14

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, human albumin 20%, płynów do...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, human albumin 20%, płynów do hemodializ, preparatów do żywieniadojelitowego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
Numer postępowania: ZP/30/2017
Termin składania ofert: 23.08.2017, godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, human albumin 20%, płynów do
hemodializ, preparaty do żywienia dojelitowego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego. Zamówienie
realizowane będzie na rzecz 10 podmiotów.

Wszelkie materiały i dane dotyczące przedmiotowego postępowania znajduja się na stronie: http://www.grochowski.waw.pl/?q=node/765

Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.14.2017
Termin składania ofert: 11.07.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 8 części:
1 Elektrody VAPR
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).

2 Elektrody do EKG, elektrody do prób wysiłkowych typu Skintact
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).

3 Elektrody do fizykoterapii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).

4 Elektrody do termoablacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).

5 Czujniki do pulsoksymetru, kable do monitora
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).

6 Elektrody do diatermii, kable
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).

7 Elektrody do koablacji do artroskopii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.7 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 7).

8 Elektrochirurgia, materiały do laparoskopii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.8 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 8).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-29
Zał.2 (2.1-2.8) - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówi... 2017-06-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-05
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 2017-07-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-11
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniach 1; 2; 3; 4; 6... 2017-07-24
09.08.2017 Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu 5 2017-08-09

Dostawa wyposażenia informatycznego i biurowego do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia informatycznego i biurowego do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.11.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia informatycznego i biurowego do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Dostawa komputerów, drukarek do etykiet, niszczarek i listew zasilających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Dostawa drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-14
Załącznik 2.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,formularz asortymentowo... 2017-06-14
Załącznik 2.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,formularz asortymentowo... 2017-06-14
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-22
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2017-07-14
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 16