wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa human albumin 20%

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa human albumin 20%
Numer postępowania: ZP/40/2017
Termin składania ofert: 20.11.2017, godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa human albumin 20%

Wszelkie materiały i dane dotyczące przedmiotowego postępowania znajduja się na stronie:
http://www.grochowski.waw.pl/?q=node/775

 

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 samodzielnych...

Nazwa postępowania: Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest podmiotem tworzącym
Numer postępowania: WSDZ.GK.3124.95.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017, godz. 12:00
Badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest podmiotem tworzącym
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zawiera ogłoszenie i specyfikacja.
Ogłoszenie i specyfikacja

Dostawa mebli biurowych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa mebli biurowych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.22.2017
Termin składania ofert: 04.10.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli biurowych III do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
część 1 - Meble 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
część 2 - Meble 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
część 3 - Meble 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-09-26
załącznik 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2017-09-26
załącznik 2.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2017-09-26
załącznik 2.3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu ... 2017-09-26
Informacja z otwarcia ofert 04.10.2017 2017-10-04
Informacja o uniewaznieniu postepowania w części 3 2017-10-17
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1 i 2 2017-10-18

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w...

Nazwa postępowania: Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
Numer postępowania:
Termin składania ofert:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana w warunkach...

Nazwa postępowania: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana w warunkach ambulatoryjnych
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Odnośnik do strony na której ogłoszone jest przedmiotowe postępowanie:
http://www.szpital-inflancka.pl/przetargi/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-realizowana-w-warunkach-ambulatoryjnych
 
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 18