wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, dodatków do żywienia oraz human albumin
Numer postępowania: ZP/33/2019
Termin składania ofert:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, dodatków do żywienia oraz human albumin.
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Grochowski.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.
https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalgrochowski/demand/notice/public/8372/details

Prace budowlano-instalacyjne związane z zagospodarowaniem terenu...

Nazwa postępowania: Prace budowlano-instalacyjne związane z zagospodarowaniem terenu WSDZ SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.7.2019
Termin składania ofert: 05.09.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia są: Prace budowlano-instalacyjne związane z zagospodarowaniem terenu WSDZ SPZOZ”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i kosztorysie przedmiarowym, STWiOR, stanowiących załączniki do SIWZ.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na pracach budowlano-instalacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ – I etap. Zakres robót obejmuje prace rozbiórkowe, ziemne, ogólnobudowlane z zakresu izolacji zewnętrznych, układania nawierzchni utwardzonych tzw. ciągów pieszo-jezdnych, uzupełnienia izolacji zabytkowego budynku A i tunelu, rozbiórki starych studzienek piwnicznych doświetlających budynku A i wykonania nowych z przekryciem daszkiem szklanym, instalacji sanitarnych zewnętrznych i odwodnienia terenu, instalacji elektrycznych, wykonania nasadzeń zgodnie z projektem, przygotowania podbudowy i montażu elementów małej architektury i wyposażenia.
 
Granice obszaru obejmującego prace I etapu to: od wejścia od strony ul. Świętokrzyskiej na teren Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, wzdłuż ściany budynku Polskiej Akademii Nauk (PAN), przez wąski przesmyk pomiędzy budynkiem PAN i zabytkowym budynkiem A, wzdłuż ściany zewnętrznej budynku A do południowo-wschodniego narożnika budynku A, przecinając dziedziniec wewnętrzny do ściany budynku B2 i dalej wzdłuż budynku B2 do wejścia od strony ul. Świętokrzyskiej.
Przedmiotowe roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym bez przerywania działalności podstawowej przez Szpital tj. realizacji świadczeń medycznych. Wykonawca będzie musiał tak zorganizować prace, aby zapewnić dostęp pacjentom do wszystkich wejść budynków Szpitala
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-08-14
zał. 2a KOSZTORYS PRZEDMIAROWY Przebudowa i rozbudowa Warszawskiego Szp... 2019-08-14
zał. 2b KOSZTORYS PRZEDMIAROWY Zagosp. terenu KOSZT. ŚLEPY etap I.pdf 2019-08-14
zał. 8 (8a-8k) Dokumentacja projektowa 2019-08-14
zał. 9 STWIOR_PZT_WSDZ.pdf 2019-08-14
zał. 10 Projekt umowy 2019-08-14
zał. 11 (11a-11f) Dokumentacja projektowa 2019-08-14
zał. 12 (12a-12b) Dokumentacja projektowa 2019-08-14
zał. 13 (13a-13f) Dokumentacja projektowa 2019-08-14
zał. 14 (14a-14c) Dokumentacja projektowa 2019-08-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-08-28
Zmiana SIWZ 2019-08-28
Informacja z otwarcia ofert 05.09.2019 2019-09-05
Informacja o unieważnieniu postępowania 2019-09-19

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2019
Termin składania ofert: 28.06.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 6 części:
część 1:
Dreny do toczenia soli, lejce naczyniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
część 2:
Przyrządy do przetaczania, do pomp, zestawy, igły i kaniule do znieczuleń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
część 3:
Strzykawki i igły jednorazowego użytku, kaniule, koreczki, aparaty do pobierania leków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
część 4:
Kaniule i kaniule bezpieczne dożylne, zamknięte systemy dostępu naczyniowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
część 5:
Cewniki do dostępu żylnego centralnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
część 6:
Maski krtaniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-18
Zał.2 (2.1-2.6) - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówi... 2019-06-18
Odpowiedzi na zapytania 25.06.2019 2019-06-25
Informacja z otwarcia ofert 28.06.2019 2019-06-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09.07.2019.pdf 2019-07-09

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.5.2019
Termin składania ofert: 17.06.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-31
zał 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmioty zamówienia 2019-05-31
Edytowalne załączniki 2019-05-31
Zmiana SIWZ 07.06.2019.pdf 2019-06-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-06-07
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 12.06.2019 2019-06-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2019-06-12
Informacja z otwarcia ofert 17.06.2019.pdf 2019-06-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-06-19

Informacja dotycząca przedmiotu umowy przeznaczonego do najmu lub...

Nazwa postępowania: Informacja dotycząca przedmiotu umowy przeznaczonego do najmu lub dzierżawy dla Wykonawcy, który wygra Konkurs Ofert na: „Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenie „Banku Krwi” na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Informacja dotycząca przedmiotu umowy przeznaczonego do najmu lub dzierżawy dla
Wykonawcy, który wygra Konkurs Ofert na:
Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 i prowadzenie „Banku Krwi”
na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ
INFORMACJA 2019-05-31
Projekt Umowy najmu pomieszczeń 2019-05-31
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 28