wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.10.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1: Materiały opatrunkowe – zakres I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Część 2: Materiały opatrunkowe – zakres II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Część 3: Materiały opatrunkowe – zakres III
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Część 3: Materiały opatrunkowe – zakres IV
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-11-13
zał 2 (2.1-2.4) do SIWZ Formularz asortymentowo Cenowy Opis przedmiotu z... 2019-11-13
Edytowalne załaczniki 2019-11-13

Dostawa środków kontrastowych

Nazwa postępowania: Dostawa środków kontrastowych
Numer postępowania: EP/56/2019
Termin składania ofert:
Odczynniki i środki kontrastowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków kontrastowych
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Wolski.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.
http://zp1.wolski.med.pl/Order/Details/30405
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8df0e610-359e-4975-afcf-f2dd2fa6adbb

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa środków do dezynfekcji
Numer postępowania: 88-W-D-09-2019
Termin składania ofert:
Zakup i dostawa środków do dezynfekcji
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Żelazna.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.
https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/147815/zakup-i-dostawa-srodkow-do-dezynfekcji

Dostawa implantów do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ wraz z utworzeniem banku implantów
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2019
Termin składania ofert: 14.10.2019, godz. 10:00
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa implantów do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ wraz z utworzeniem banku implantów (we wskazanych częściach).
2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:
Część 1. Implanty biowchłanialne typu endobaton, kotwice wraz z Bankiem implantów
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Część 2. Implanty biowchłanialne wraz z Bankiem implantów
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Część 3. Implanty biowchłanialne wraz z Bankiem implantów i instrumentarium
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Część 4. Śruby tytanowe kaniulowane wraz z Bankiem implantów i instrumentarium
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Część 5. Mikro płytki i śruby tytanowe wraz z instrumentarium
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
Część 6. Tytanowe gwoździe elastyczne, płyty proste wraz z Bankiem implantów i instrumentarium
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Część 7. Zestawy do kończyny górnej
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.7 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 7).
Część 8. Zestawy do kończyny dolnej wraz z instrumentarium
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.8 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 8).
Część 9. Implanty metalowe
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.9 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 9).
Część 10. Zestawy do szycia łąkotki i system regeneracji chrząstki wraz z Bankiem implantów
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.10 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 10).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-30
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia 2019-09-30
zał 2 (2.1-2.10) do SIWZ Formularz asortymentowo Cenowy Opis przedmiotu ... 2019-09-30
zał 7.1 do SIWZ Projekt umowy BANK IMPLANTÓW.pdf 2019-09-30
zał 7.2 do SIWZ Projekt umowy DOSTAWA IMPLANTÓW.pdf 2019-09-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-10-08
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 08.10.2019.pdf 2019-10-08
Zał. 1 do odp. na pytania i zmiany SIWZ PO ZMIANIE Z DNIA 08.10.... 2019-10-08
Zał. 2 do odp. na pytania i zmiany SIWZ PO ZMIANIE Z DNIA 08.10.... 2019-10-08
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-15
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1-10.pdf 2019-10-24

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, dodatków do żywienia oraz human albumin
Numer postępowania: ZP/33/2019
Termin składania ofert:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, preparatów do żywienia dojelitowego i doustnego, dodatków do żywienia oraz human albumin.
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Grochowski.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.
https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalgrochowski/demand/notice/public/8372/details
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 29