wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa anestetyków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa anestetyków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.10.2020
Termin składania ofert: 04.12.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa anestetyków do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz asortymentowo-cenow
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-11-26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-11-26
Zał.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. 2020-11-26
Edytowalne załączniki 2020-11-26

Dostawa pozostałych materiałów medycznych jednorazowego użytku,...

Nazwa postępowania: Dostawa pozostałych materiałów medycznych jednorazowego użytku, pozostałych elektrod i dodatkowych materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2020
Termin składania ofert: 27.10.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pozostałych materiałów medycznych jednorazowego użytku, pozostałych elektrod i dodatkowych materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. (Są to zebrane części zamówienia, które zostały unieważnione w poprzednich postępowaniach).
Zamówienie zostało podzielone na 7 części:
Części 1: Końcówki do Shavera
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Części 2: Maski tlenowe, nebulizatory lekowe, zestawy do nebulizacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Części 3: Łączniki sterylne, pojemniki na odpady ostro-krawędziowe, wanna do dezynfekcji narzędzi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Części 4: Kołdry grzewcze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Części 5: Elektrody do diatermii, kable
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
Części 6: Elektrody do fizykoterapii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Części 7: Zestawy do szycia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.7 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 7).
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-10-13
Zał.2 (odpowiednio 2.1-2.7) - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przed... 2020-10-13
Edytowalne załczniki 2020-10-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-10-20
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 20.10.2020 2020-10-20
Informacja z otwarcia ofert 27.10.2020 2020-10-27
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1-5 i 7 i uniewa... 2020-11-10

Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.7.2020
Termin składania ofert: 15.10.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1: Zestaw Bronchofiberoskop z dwiema końcówkami
Część 2: Zestaw do otoemisji z wyposażeniem i ABR
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-10-07
Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis Przedmiotu Zamów... 2020-10-07
Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz asortymentowy Opis Przedmiotu Zamów... 2020-10-07
Odpowiedzi na zapytania 09.10.2020. 2020-10-09
Informacja z otwarcia ofert 15.10.2020 2020-10-15
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 1 i 2 2020-10-22

Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2020
Termin składania ofert: 02.07.2020, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
część 1    Elektrody do koablacji do artroskopii
część 2    Elektroda do uszczelniania naczyń
część 3    Elektrody do diatermii, kable
część 4    Elektrody do EKG
część 5    Elektrody do fizykoterapii
Ogłoszenie ozamówieniu 2020-06-22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-06-22
Zal.2_do SIWZ Formularz_asortymentowo-cenowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2020-06-22
Edytowalne załaczniki 2020-06-22
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 25.06.2020 2020-06-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-06-26
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 26.06.2020 2020-06-26
Informacja z otwarcia ofert 2020-07-02
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-07-23

Dostawa płynów infuzyjnych, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Dostawa płynów infuzyjnych, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.5.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020, godz. 10:00
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa płynów infuzyjnych, Desfluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Części 1: Płyny infuzyjne, worki do żywienia
Części 2: Desfluranum
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-06-02
Zal.2 do SIWZ Formularz_asortymentowo-cenowy 2020-06-02
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-06-02
Edytowalne załączniki 2020-06-02
Odpowiedzi na zapytania 05.06.2020. .pdf 2020-06-05
Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020 2020-06-10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-06-30
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 32