wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia informatycznego i biurowego do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia informatycznego i biurowego do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.11.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia informatycznego i biurowego do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Dostawa komputerów, drukarek do etykiet, niszczarek i listew zasilających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Dostawa drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-14
Załącznik 2.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,formularz asortymentowo... 2017-06-14
Załącznik 2.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,formularz asortymentowo... 2017-06-14
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-22

Dostawa wyposażenia medycznego do WSDZ SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia medycznego do WSDZ SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.13.2017
Termin składania ofert: 16.06.2017, godz. 10:00
Dostawa drobnego wyposażenia medycznego.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
 
Dostawa wózków i kontenerów..
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
 
Dostawa łóżek medycznych dziecięcych (niemowlęcych) z wyposażeniem z szafkami
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
 
Dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem z szafkami
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
 
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 08.06.2017r. 2017-06-08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-08
Odpowiedzi na zapytania w SIWZ I 12.06.2017 2017-06-12
Odpowiedzi na zapytania w SIWZ II 12.06.2017 2017-06-12
Odpowiedzi na zapytania w SIWZ III 13.06.2017 2017-06-13
Informacja z otwarcia ofert z dn. 16.06.2017r. 2017-06-16

Dostawa przenośnego aparatu USG do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa przenośnego aparatu USG do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.10.2017
Termin składania ofert: 14.06.2017, godz. 10:00
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przenośnego aparatu USG do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-06-06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-06-06
Odpowiedzi na pytania 2017-06-08
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-14
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszj 2017-06-22

Dostawa płynów infuzyjnych oraz Sevofluranum do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa płynów infuzyjnych oraz Sevofluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.9.2017
Termin składania ofert: 25.05.2017, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa płynów infuzyjnych oraz Sevofluranum do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części
  • Płyny infuzyjne
  • Sevofluranum
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-17
Zał.2 - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia 2017-05-17
Odpowiedzi na pytania 22.05.2017 2017-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-25
Informacja o wynikach postępowania 2017-06-14

Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.8.2017
Termin składania ofert: 30.05.2017, godz. 10:00
Dostawa urządzeń medycznych II do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

 
Nr części Nazwa części
1 Dostawa pulsoksymetrów.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Dostawa kardiomonitorów na wózkach jezdnych.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 Dostawa inhalatorów oraz termometrów bezdotykowych
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4 Dostawa pomp infuzyjnych
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5 Dostawa resuscytatorów, laryngoskopów, fonendoskopów oraz ciśnieniomierzy.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6 Dostawa wag.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7 Dostawa panelu diagnostycznego.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.7 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 7).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8 Dostawa dezynfekatora.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.8 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 8).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9 Dostawa stymulatora do monitorowania przewodnictwa nerwowo- mięśniowego
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.9 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 9).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10 Dostawa lampy bezcieniowej.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.10 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 10).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11 Dostawa maceratora.
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.11 do SIWZ (Formularz asortymentowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 11).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 15.05.2017 2017-05-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-05-15
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - OPZ - Dostawa pulsoksymetrów 2017-05-15
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - OPZ - Dostawa kardiomonitorów 2017-05-15
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - OPZ - Dostawa inhalatorów i termometrów 2017-05-15
Załącznik nr 2.4 do SIWZ - OPZ - Dostawa pomp infuzyjnych 2017-05-15
Załącznik nr 2.5 do SIWZ - OPZ - Dostawa resuscytatorów, laryngoskopów, ... 2017-05-15
Załącznik nr 2.6 do SIWZ - OPZ - Dostawa wag 2017-05-15
Załącznik nr 2.7 do SIWZ - OPZ - Dostawa panelu diagnostycznego z wyposa... 2017-05-15
Załącznik nr 2.8 do SIWZ - OPZ - Dostawa dezynfekatora 2017-05-15
Załącznik nr 2.9 do SIWZ - OPZ - Dostawa stymulatora do monitorowania pr... 2017-05-15
Załącznik nr 2.10 do SIWZ - OPZ - Dostawa lampy bezcieniowej 2017-05-15
Załącznik nr 2.11 do SIWZ - OPZ - Dostawa maceratora 2017-05-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-05-22
Zmiana SIWZ 2017-05-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.05.2017r. 2017-05-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 z dn. 23.05.2017r. 2017-05-23
Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ 2017-05-23
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - Załącznik nr 2.11 do SIWZ po... 2017-05-23
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - Załącznik nr 7 do SIWZ - Pro... 2017-05-23
Informacja z otwarcia ofert 30.05.2017 2017-05-30
Informacja o wynikach postępowania 2017-06-09
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15