wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Wolontariusz – czyli kto?

Wolontariusz – czyli kto?

W naszym codziennym życiu każdy z nas wykonuje bardzo różne czynności. Pomagamy w domu,
bo czujemy się częścią wspólnoty – rodziny, czujemy się potrzebni.
Wspieramy naszych przyjaciół czy znajomych, bo wiemy, że na nich również możemy polegać.
Udzielamy pomocy także tym, których nie znamy gdyż nasza wrażliwość powoduje, że chcemy,
aby ten, kto jest w potrzebie mógł się na nas oprzeć. Czasem są to drobne gesty, czasem nasza ofiarność wymaga znacznego poświęcenia. Jeśli to wszystko robimy z dobroci i otwartości serca,
nie oczekując niczego w zamian, to to właśnie jest WOLONTARIAT.