wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Usługi komercyjne

Izaba Przyjęć
ul. M. Kopernika 43 (wejście od ul. Świętokrzyskiej)
Godziny funkcjonowania: całą dobę. Próbki do badań pobierane są przez całą dobę.

Rejestracja: tel. (22) 83 05 425
                      fax.(22) 83 05 423

Badania laboratoryjne dla:

 • dorosłych
 • dzieci


Cennik usług komercyjnych
1. Badania laboratoryjne
2. Usługi USG, EEG
3. Usługi Centralnej Sterylizatorni
4. Usługi medyczne (konsultacje, unieruchomienia, szycia, opatrunki)

 

Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Ze względu na specyfikę poszczególnych badań – w celu otrzymania wiarygodnych wyników należy stosować się do zaleceń laboratorium opisanych poniżej.

W celu uzyskania wiarygodnych wyników badań konieczne jest prawidłowe przygotowanie się do badania i przestrzeganie zasad prawidłowego pobierania i transportu pobranych próbek:

 1. W dniu poprzedzającym pobranie krwi do badań laboratoryjnych wskazane jest zachować dietę lekkostrawną. Unikać nadmiernego wysiłku fizycznego i spożywania alkoholu.
 2. Konieczność pozostawania na czczo (powstrzymanie się od spożywania posiłków i słodzonych napojów) przez 12 godzin przed następującymi badaniami:
 • Glukoza, cholesterol i jego frakcje, insulina
 • Żelazo, fosfor
 • ALT, AST
 • Kortyzol
 • Leukocytoza (morfologia), OB

 1. Ze względu obserwowane dobowe zmiany w metabolizmie (np. wydzielaniu hormonów) próbki do oznaczania następujących parametrów powinny być pobierane w godzinach porannych:
 • PT, APTT, fibrynogen
 • żelazo, fosfor, potas
 • glukoza, białko całkowite
 • aldosteron, testosteron
 • prolaktyna, TSH, DHEA

WSDZ nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo pobrany materiał do badań, który dostarczają rodzice/opiekunowie/Pacjent.
 

Instrukcja pobierania moczu do badania ogólnego:

Do badania powinno się pobierać mocz z pierwszej porannej mikcji (po nocnym spoczynku).

 • Umyć dokładnie okolice narządów płciowych.
 • Pierwszą porcję moczu oddać do toalety a następną (tzw. mocz ze środkowego strumienia) bezpośrednio do jednorazowego plastikowego pojemnika z przykrywką (do nabycia w każdej aptece). Można oddać mocz pobrać do wymytego, wyparzonego naczynia a następnie przelać do właściwego pojemnika.
 • Pojemnik zamknąć szczelnie, podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium (ciągu 2 godz.).
 • Jeśli konieczne jest dłuższe przechowywania pobranej próbki przed dostarczeniem jej do laboratorium - konieczne jest przechowywanie jej w lodówce w temperaturze 4-8˚ C.

Zasady wykonywania dobowej zbiórki moczu:

 • Dobową zbiórkę moczu należy rozpocząć w dniu poprzedzającym badanie.
 • Pierwszą poranną próbkę moczu oddać do toalety. Każdą następną zbierać do wcześniej przygotowanego pojemnika łącznie z pierwszym porannym moczem dnia następnego.
 • Pojemnik z moczem należy przechowywać w lodówce w temperaturze 4-8˚ C. Nie zamrażać.
 • Po zakończeniu zbiórki należy zawartość wymieszać, zmierzyć całkowitą ilość moczu - zapisać, a następnie, odlać około 50-100 ml do jednorazowego plastikowego pojemnika.
 • Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zapisaną ilością moczu oddanego w ciągu doby i dostarczyć do laboratorium. 

Pobieranie kału w kierunku krwi utajonej, pasożytów, wirusów Rota i Adeno.

 • Do przeprowadzenia powyższych badań nie wymagane jest stosowanie przez pacjenta specjalnej diety.
 • Grudkę kału wielkości orzecha laskowego pobiera się plastikową łopatką z dwu/trzech różnych miejsc do specjalnego przeznaczonego do tego pojemnika (pojemnik z łopatką przytwierdzoną do wieczka zakupionego w aptece).
 • Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem.
 • Jeśli próbka nie może być dostarczona do badania w ciągu 3 godzin, można ją przechować w temperaturze 2-8˚ C do następnego dnia.
 • Kał na krew utajoną nie powinien być pobierany u kobiet w trakcje miesiączki i w czasie 3 dni od jej zakończenia, ani pacjentów z widocznym krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych:

Posiew moczu:

 • Umyć dokładnie okolice narządów płciowych.
 • Jałowy pojemnik na mocz trzymać w taki sposób aby nie dotykać jego wnętrza ani obrzeża.
 • Pierwszą porcję moczu oddać do toalety, a następną pobrać do pojemnika.
 • Pojemnik zamknąć szczelnie, nie dotykając wewnętrznej powierzchni wieczka.
 • Umieścić na nim dane osobowe pacjenta i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.
 • Jeśli jest to niemożliwe, pojemnik powinien być przechowywany w lodówce w temp. 4-8˚ C do momentu dostarczenia.
 • Mocz na posiew powinien być pobrany przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 5 dni po odstawieniu antybiotyku.

Posiew kału:

 • Ze świeżo oddanego kału, łopatką przytwierdzoną do pokrywki pojemnika pobrać próbkę kału wielkości orzecha włoskiego lub  2-3 ml płynnego kału.
 • Materiał pobrać z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zmienionym wyglądzie (ropa, krew, śluz).
 • Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium lub umieści w temp 2-8˚ C do momentu  dostarczenia.
 • Zaleca się wykonywać badanie przed rozpoczęciem leczenia, a w celu kontroli nie wcześniej niż po 3 dniach od zakończenia leczenia.