wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Usługi komercyjne

 

Badania laboratoryjne dla:

 • dorosłych
 • dzieci
 
 • poradnia laktacyjna

 

Zapisy - poradnia laktacyjna: tel. (22) 83 05 425, 310


Izba Przyjęć (czynna całą dobę) ul. M. Kopernika 43 (wejście od ul. Świętokrzyskiej)
Próbki do badań pobierane są przez całą dobę.


Cennik usług komercyjnych

1. Usługi USG, EEG, usługi Centralnej Sterylizatorni, usługi dodatkowe

2. Usługi medyczne (konsultacje, unieruchomienia, szycia, opatrunki)

3. Usługi z zakresu Tomografii Komputerowej
 

 

Zakres badań laboratoryjnych i bakteriologicznych:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2018 roku, badania laboratoryjne wykonywane w trybie komercyjnym, będą realizowane przez naszego Partnera - firmę ALAB Laboratoria Sp z o.o wg ich cennika badań. Pobrania odbywają się w Izbie Przyjęć Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-11:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-12:00. Oferta jest skierowana również dla pacjentów dorosłych.

Ze względu na specyfikę poszczególnych badań – w celu otrzymania wiarygodnych wyników należy stosować się do zaleceń laboratorium opisanych poniżej.

W celu uzyskania wiarygodnych wyników badań konieczne jest prawidłowe przygotowanie się do badania i przestrzeganie zasad prawidłowego pobierania i transportu pobranych próbek:

 1. W dniu poprzedzającym pobranie krwi do badań laboratoryjnych wskazane jest zachować dietę lekkostrawną. Unikać nadmiernego wysiłku fizycznego i spożywania alkoholu.
 2. Konieczność pozostawania na czczo (powstrzymanie się od spożywania posiłków i słodzonych napojów) przez 12 godzin przed następującymi badaniami:
 • Glukoza, cholesterol i jego frakcje, insulina
 • Żelazo, fosfor
 • ALT, AST
 • Kortyzol
 • Leukocytoza (morfologia), OB

 1. Ze względu obserwowane dobowe zmiany w metabolizmie (np. wydzielaniu hormonów) próbki do oznaczania następujących parametrów powinny być pobierane w godzinach porannych:
 • PT, APTT, fibrynogen
 • żelazo, fosfor, potas
 • glukoza, białko całkowite
 • aldosteron, testosteron
 • prolaktyna, TSH, DHEA

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo pobrany materiał do badań, który dostarczają rodzice/opiekunowie/Pacjent.
 

Instrukcja pobierania moczu do badania ogólnego:

Do badania powinno się pobierać mocz z pierwszej porannej mikcji (po nocnym spoczynku).

 • Umyć dokładnie okolice narządów płciowych.
 • Pierwszą porcję moczu oddać do toalety a następną (tzw. mocz ze środkowego strumienia) bezpośrednio do jednorazowego plastikowego pojemnika z przykrywką (do nabycia w każdej aptece). Można oddać mocz pobrać do wymytego, wyparzonego naczynia a następnie przelać do właściwego pojemnika.
 • Pojemnik zamknąć szczelnie, podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium (ciągu 2 godz.).
 • Jeśli konieczne jest dłuższe przechowywania pobranej próbki przed dostarczeniem jej do laboratorium - konieczne jest przechowywanie jej w lodówce w temperaturze 4-8˚ C.

Zasady wykonywania dobowej zbiórki moczu:

 • Dobową zbiórkę moczu należy rozpocząć w dniu poprzedzającym badanie.
 • Pierwszą poranną próbkę moczu oddać do toalety. Każdą następną zbierać do wcześniej przygotowanego pojemnika łącznie z pierwszym porannym moczem dnia następnego.
 • Pojemnik z moczem należy przechowywać w lodówce w temperaturze 4-8˚ C. Nie zamrażać.
 • Po zakończeniu zbiórki należy zawartość wymieszać, zmierzyć całkowitą ilość moczu - zapisać, a następnie, odlać około 50-100 ml do jednorazowego plastikowego pojemnika.
 • Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zapisaną ilością moczu oddanego w ciągu doby i dostarczyć do laboratorium. 

Pobieranie kału w kierunku krwi utajonej, pasożytów, wirusów Rota i Adeno.

 • Do przeprowadzenia powyższych badań nie wymagane jest stosowanie przez pacjenta specjalnej diety.
 • Grudkę kału wielkości orzecha laskowego pobiera się plastikową łopatką z dwu/trzech różnych miejsc do specjalnego przeznaczonego do tego pojemnika (pojemnik z łopatką przytwierdzoną do wieczka zakupionego w aptece).
 • Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem.
 • Jeśli próbka nie może być dostarczona do badania w ciągu 3 godzin, można ją przechować w temperaturze 2-8˚ C do następnego dnia.
 • Kał na krew utajoną nie powinien być pobierany u kobiet w trakcje miesiączki i w czasie 3 dni od jej zakończenia, ani pacjentów z widocznym krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych:

Posiew moczu:

 • Umyć dokładnie okolice narządów płciowych.
 • Jałowy pojemnik na mocz trzymać w taki sposób aby nie dotykać jego wnętrza ani obrzeża.
 • Pierwszą porcję moczu oddać do toalety, a następną pobrać do pojemnika.
 • Pojemnik zamknąć szczelnie, nie dotykając wewnętrznej powierzchni wieczka.
 • Umieścić na nim dane osobowe pacjenta i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.
 • Jeśli jest to niemożliwe, pojemnik powinien być przechowywany w lodówce w temp. 4-8˚ C do momentu dostarczenia.
 • Mocz na posiew powinien być pobrany przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 5 dni po odstawieniu antybiotyku.

Posiew kału:

 • Ze świeżo oddanego kału, łopatką przytwierdzoną do pokrywki pojemnika pobrać próbkę kału wielkości orzecha włoskiego lub  2-3 ml płynnego kału.
 • Materiał pobrać z różnych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zmienionym wyglądzie (ropa, krew, śluz).
 • Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium lub umieści w temp 2-8˚ C do momentu  dostarczenia.
 • Zaleca się wykonywać badanie przed rozpoczęciem leczenia, a w celu kontroli nie wcześniej niż po 3 dniach od zakończenia leczenia.