wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Szkoła

W Warszawskim Szpitalu dla Dzieci funkcjonuje:

Zespół Szkół Nr 87 w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 287 oraz Gimnazjum nr 148.

telefon: 22 522 73 31
email: zs87@edu.um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

Zespół Szkół nr 87 jest szkołą szpitalną, placówką terapeutyczną. Naszymi uczniami są pacjenci hospitalizowani m.in. w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci w Warszawie ul. M. Kopernika 43. Organem prowadzacym placówkę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Dyrektor ZS nr 87 - Anna Woźnica
Wicedyrektor ZS nr 87 - Danuta Włodarczyk - Molska
Wychowawca Zespołu w WSDZ - Joanna Radzka
 

Naszym głównym celem jest wspomaganie procesu leczenia chorego dziecka. Terapia przez naukę i zabawę. Pomagamy uczniom realizować obowiązek szkolny, aby po powrocie do zdrowia mogli bez zaległości wrócić do nauki w szkole macierzystej. Rozwijamy zainteresowania i pasje by dziecko - pacjent - uczeń  zapominał o smutku, bólu, izolacji  - przeżyciach wynikajacych z hospitalizacji.

 
Jak działa szkoła w szpitalu?

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z planem lekcji. W naszej szkole nauczane są wszystkie przedmioty, w tym dwa języki obce: angielski i niemiecki. Lekcje  odbywają w świetlicach oddziałów i salach chorych.

  •  dostosowujemy tempo pracy do możliwości wysiłkowych, samopoczucia i poziomu wiedzy dziecka.
  • staramy się, aby nauka była przyjemnością.
  • kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów przewlekle chorych.

Uczeń uzyskuje stopnie. Po zakończeniu leczenia dziecko otrzyma zaświadczenie z ocenami, które będą honorowane przez szkołę macierzystą. Istnieje również możliwość dokonywania klasyfikacji semestralnych w przypadku długiego pobytu ucznia w szpitalu.

Pamiętaj o dostarczeniu dziecku do szpitala podręczników, zeszytów przedmiotowych i przyborów szkolnych. Prosimy też o stałe podtrzymywanie kontaktu z nauczycielami i uczniami szkoły macierzystej oraz regularne dowiadywanie się, jakie tematy są aktualnie realizowane.