wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Struktura właścicielska

Funkcję podmiotu, który utworzył Warszawski Szpital Dla Dzieci SPZOZ, od dnia 27 października 2002 r. sprawuje m. st. Warszawa.

http://www.um.warszawa.pl/