wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Szanowni Państwo,
 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 września 2020 r. - 1 października 2020 r. nastąpi uruchomienie nowego systemu informatycznego w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, w związku z czym standardowe procedury związane z rejestracją i obsługą pacjentów mogą się wydłużyć (także w kolejnych dniach). Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.
 
 
Zespół Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
 

Misją Warszawskiego Szpitala dla Dzieci jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym dzieciom. Dążymy do tego wykorzystując całą naszą wiedzę, doświadczenie i życzliwość personelu. Staramy się zapewnić pacjentom najwyższej jakości usługi medyczne, poczucie bezpieczeństwa oraz jak najkrótszy pobyt w szpitalu.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że strona www Warszawskiego Szpitala dla Dzieci jest w przebudowie. Za utrudnienia przepraszamy.

------------***------------

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ jest partnerem Projektu
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego.

***
Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:
1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;
2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.
Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów
Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:
• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
• zakup urządzeń do dezynfekcji;
• zakup środków do dezynfekcji;
• zakup środków ochrony indywidualnej;
• zakup leków, szczepionek, testów;
• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.
Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.
Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.
Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - NAMIOT MEDYCZNY

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy

o naszym najnowszym przedsięwzięciu, mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 

WSZYSCY PACJENCI, RODZICE, PRACOWNICY I INNI, zostaną wstępnie zbadani w namiocie medycznym znajdującym się przy wejściu od strony ul. Świętokrzyskiej. Badanie będzie polegało na zmierzeniu temperatury ciała i udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie epidemiologiczno-klinicznej.

 

Na podstawie wstępnego badania zostanie ustalona dalsza ścieżka postępowania.

Uprzejmie prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi dla własnego bezpieczeństwa/bezpieczeństwa Państwa bliskich i bezpieczeństwa personelu medycznego. Niezależnie od udzielonych informacji i ryzyka związanego z COVID-19 - każdy trafiający do nas Pacjent otrzyma pomoc medyczną!!!

 

Teren zewnętrzny, jak i wnętrze namiotu są monitorowane.

Aktualności

Pierwszy szpital dziecięcy, jaki powstał na ziemiach polskich, działający nieprzerwanie od września 1869 roku, kończy 150 lat. Szpital swoje urodziny świętuje już od kilku miesięcy, a lista wydarzeń, na które zaproszono gości i pacjentów jest boga...

czytaj dalej

Szanowny Pacjencie,   zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne...

czytaj dalej
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

zapraszamy na facebook

https://www.facebook.com/szpitalkopernika/


Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć oraz materiałów bez zgody autora zabronione.