wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Rejestry

Rejestry:

 • rejestry finansowo-księgowe
 • rejestry kadrowe i płacowe
 • rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr umów
 • rejestr kontroli
 • rejestr zarządzeń
 • rejestr zamówień publicznych
 

Rejestry medyczne:

 • księga główna przyjęć i wypisów
 • księga porad i odmów Izby Przyjęć
 • księga porad ambulatoryjnych
 • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
 
Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę medyczną nie wszystkie rejestry podlegają udostępnieniu