wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Redakcja strony

Redakcja strony BiP

Marketing i PR
Tel.(22) 83 05 416
Email: izabela.rychter@wsdz.pl