wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Rada Społeczna

Rada Społeczna przy Warszawskim Szpitalu dla Dzieci.
 

Przy Szpitalu działa powołana na 4-letnią kadencję Rada Społeczna, będąca organem inicjującym i opiniodawczym m.st. Warszawy oraz organem doradczym Dyrektora.
 
  • Paulina Piechna-Więckiewicz - Przewodnicząca
  • Elżbieta Kasprzak
  • Gabriela Szustek
  • Joanna Wiśniewska-Najgebauer
  • Piotr Bartnik
  • Zbigniew Cierpisz
  • Paweł Martofel