wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Przygotowanie do Badania EEG

Przygotowanie dziecka do badania EEG w czuwaniu:

 • Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek (nie może być na czczo).
 • Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy.

Przygotowanie dziecka do badania EEG w śnie:

(w zależności od wieku)

Noworodek:

Powinien być nakarmiony dopiero po założeniu elektrod (dziecko po jedzeniu zwykle zasypia).

Niemowlę i Dziecko do około 2 roku życia:

 • Badanie powinno być umawione  w naturalnych godzinach snu.
 • Dziecko nie powinno spać przed badaniem.
 • Dzieci do 6 m-ca życia powinny być umówione na badanie około godziny 12  (zależnie od naturalnej pory snu) wybudzane około 6 rano i pozbawiane możliwości snu do czasu badania.
 • Dziecko powinno być nakarmione po założeniu elektrod (piersią lub uprzednio przygotowana  i przyniesioną przez opiekunów mieszanką).

Dzieci między 2 a 5 rokiem życia:

 • Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy.
 • Dziecko umawiane jest na badanie w naturalnych godzinach snu.
 • Dziecko powinno być wybudzone około 4 rano i pozbawione możliwości snu do czasu badania.
 • Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek (nie może być na czczo).

Dzieci między 5 a 8 rokiem życia:

 • Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy.
 • Dziecko w przeddzień badania powinno być położone spać nie wcześniej niż około godziny 23 i powinno być wybudzone rano nie później niż około godziny 4, a badanie powinno być umówione pomiędzy godziną 9 a 11-tą.
 • Dziecko nie może spać przed badaniem.
 • Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek (nie może być na czczo).

Dzieci między 8 a 11 rokiem życia:

 • Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy.
 • Dziecko w przeddzień badania powinno byc położone spać nie wcześniej niż około godziny 24 i powinno być wybudzone rano nie później niż około godziny 4, a badanie powinno być umówione po godzinie 12-tej.
 • Dziecko nie może spać przed badaniem.
 • Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek (nie może być na czczo).

Dziecko od około 12 roku życia:

 • Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy.
 • Dziecko nie może spać całą noc poprzedzająca badanie do czasu rozpoczęcia badania.
 • Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek (nie może być na czczo).