wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Projekty UE

 

Projekt:

"E-WSDZ. Kompleksowa informatyzacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". 

Priorytet II - "Przyspieszenie e - rozwoju Mazowsza".
Działanie 2.1 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
Uprzejmie informujemy, że w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SPZOZ zrealizowany został projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

Zrealizowany projekt obejmował:

  • budowę kompleksowej informatycznej sieci wewnętrznej sieci (LAN) wraz  z  podłączeniem szerokopasmowego Internetu,
  • przystosowanie pomieszczenia dla serwerów,
  • zakup nowoczesnych zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz serwerami sieciowymi,
  • zakup oprogramowania,
  • zakup oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania, wspierającego zarządzanie placówkami medycznymi,
  • utworzenie platformy internetowej umożliwiającej korzystanie z e-usług pacjentom szpitala,
  • uruchomienie telefonii internetowej VoIP,
  • utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu. 
Wdrożony projekt znacznie wpłynął na poprawę poziomu obsługi oraz pobytu pacjentów w szpitalu. Dzięki inwestycji, pacjenci uzyskali możliwość korzystania z e–usług medycznych oraz publicznych punktów dostępu do Internetu.
 

Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ