wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Programy Polityki Zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że Warszawski Szpital dla Dzieci
w latach 2015-2018 realizuje finansowany z budżetu m.st. Warszawy

 
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki
  i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół
  podstawowych na terenie m.st. Warszawy”
 
    Główne cele programu:
 • wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz oraz wad stóp,
 • zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy,
 • zapobieganie progresji oraz odległych następstw wynikających ze zmian w układzie kostno-stawowym,
 • określenie w badanej populacji liczby uczniów z wadami postawy,
 • rozpoznanie skali problemu wad postawy wśród uczniów szkół warszawskich.
 
 oraz
 
 
 • „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 
    Główne cele programu:
 • zapobieganie rozwojowi niedowidzenia,
 • poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci na terenie m.st. Warszawy poprzez wczesne wykrywanie wad refrakcji oraz zeza.
 
 
 
Oczekiwane efekty
Stworzenie warunków oraz możliwości wczesnego wykrywania wad postawy, wad wzroku i zeza, diagnostyki oraz optymalnej terapii i rehabilitacji.