wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Praktyka, Staż

Lekarze Stażyści, Studenci !!!

           
Informujemy, iż w celu odbywania staży w strukturach Warszawskiego Szpitala dla Dzieci w tym: na Oddziale Chirurgii i Ortopedii, Oddziale Pediatrycznym oraz Izbie Przyjęć, a także  praktyk studenckich lub praktyk w zakresie dietetyki  należy w pierwszej kolejności ustalić telefonicznie w ramach zainteresowanej komórki wolny termin !!!


Oddział Pediatryczny, Izba Przyjęć tel.: 22 83 05 355
Oddział Chirurgii i Ortopedii -   tel.: 22 83 05 410

Dietetyk Szpitala:    tel.: 22 83 05 400
 

Ponadto koniecznym jest złożenia podania do Dyrekcji Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.
 

Przed złożeniem podania, Lekarz  zobowiązany jest uzyskać na podaniu pisemną zgodę
Kierownika Oddziału lub upoważnionego pracownika komórki organizacyjnej,  w której zamierza odbyć staż


STAŻ DO SPECJALIZACJI (podanie musi zawierać):

 • dane lekarza Stażysty, aktualny telefon kontaktowy, adres mailowy
 • nazwę Szpitala, który kieruje na staż,
 • informację na jakim oddziale, w jakim zakresie i w jakim terminie chcą Państwo odbyć staż,
 • podpis lekarza stażysty,
 • podanie powinno być opatrzone  podpisem upoważnionego pracownika Szpitala,  który kieruje na staż  (Dyrektora Szpitala, Opiekuna Specjalizacji, bądź Kierownika Komórki Organizacyjnej)

Przed złożeniem podania, Student zobowiązany jest uzyskać na podaniu pisemną zgodę Kierownika Oddziału lub upoważnionego pracownika komórki organizacyjnej,  w której zamierza odbyć praktyki.

Ponadto koniecznym jest złożenia podania do Dyrekcji Warszawskiego Szpitala.


PRAKTYKI STUDENCKIE   (podanie musi zawierać):

 • dane Studenta,  aktualny telefon kontaktowy, adres mailowy
 • nazwę Uczelni,
 • informację na jakim oddziale/ komórce organizacyjnej Szpitala i w jakim terminie mają odbywać się praktyki,
 • podpis studenta,
 • podanie powinno być opatrzone  podpisem upoważnionego pracownika Uczelni.
   

 W przypadku złożenia podania bez wcześniej ustalonego terminu oraz bez uzyskanej zgody Kierownika Oddziału lub z brakami formalnymi nie zostanie ono rozpatrzone