wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Praca

praca

12.08.2020, godz. 13:19

SEKRETARKA MEDYCZNA w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Zakres zadań podstawowych: - obsługa administracyjno-biurowa Ośrodka, - umawianie pacjentów na świadczenia medyczne (osobiście, telefonicznie i mailowo), - udzielanie informacji organizacyjnych, dotyczących udzielanych świadczeń medycznych, - współpraca z Zespołem Ośrodka oraz innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, - bieżące przygotowywanie dokumentacji medycznej pacjentów - sporządzanie kserokopii dokumentacji medycznej na wniosek opiekuna prawnego pacjenta Wymagania: - wykształcenie min. średnie, - bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, - bardzo dobra organizacja pracy własnej, - rzetelność, dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, - umiejętność empatycznego podejścia...

czytaj dalej

25.05.2018, godz. 16:38

Szanowny Pacjencie,   zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej prezentujemy Ci niezbędne informacje, zgodnie z art. 13 i 14 przywołanego Rozporządzenia, dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu.   I/ Kto jest administratorem danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 43, nr KRS: 0000045460, NIP: 525 209 51 55, REGON: 000297520, dalej jako: Szpital.   II/ Z kim należ...

czytaj dalej