wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Praca

praca

14.09.2017, godz. 13:44

Warszawski Szpital dla Dzieci poszukuje osoby na stanowisko: dietetyk. Zakres zadań podstawowych: ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjenta, udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na kompleksowych działaniach z zakresu dietetyki/psychodietetyki w celu uzyskania optymalnej efektywności udzielanych świadczeń, ukierunkowanych na zmianę nawyków żywieniowych i uzyskanie prawidłowej masy ciała, udzielanie informacji pacjentom i rodzicom bądź opiekunom prawnym, prowadzenie szkoleń dla rodziców/rodzin wyżej wymienionych dzieci oraz dzieci przebywajacych w oddziałach szpitalnych, określanie diet na usługi żywienia pacjentów w Oddziałach Szpitala, współpraca z personelem Ośrodka oraz innymi komórkami Szpitala zgodnie z pot...

czytaj dalej

14.09.2017, godz. 13:37

Warszawski Szpital dla Dzieci poszukuje osoby na stanowisko: sekretarka medyczna. Zakres zadań podstawowych: obsługa administracyjno-biurowa Ośrodka, umawianie pacjentów na świadczenia medyczne (telefonicznie lub osobiście), udzielanie informacji organizacyjnych dotyczących udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z personelem Ośrodka oraz innymi komórkami Szpitala zgodnie z potrzebami, dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji medycznej, w tym jej porządkowanie oraz archiwizowanie. Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, znajomość zasad realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnych, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, bardzo dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, empatia, dokładność, umiejętność pracy w zespole, ...

czytaj dalej

14.09.2017, godz. 13:05

Warszawski Szpital dla Dzieci zatrudni lekarza laryngologa w Poradni Otolaryngologicznej zlokalizowanej w Przychodni Specjalistycznej w Alei Wyzwolenia 6. Możliwe zatrudnienie etatowe lub kontraktowe. Wymiar czasu pracy i warunki do uzgodnienia. Kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Marcin Rawicz e-mail marcin.rawicz@wsdz.pl  tel 601246386

czytaj dalej

25.07.2017, godz. 12:28

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ pilnie zatrudni lekarzy specjalistów radiologów lub będących w trakcie specjalizacji na dyżury. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt: dr n. med. Marcin Rawicz - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel 22 830 54 19 lub 6012246386 e-mail: marcin.rawicz@wsdz.pl

czytaj dalej

22.05.2017, godz. 07:33

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osoby na stanowisko: konserwator - pracownik gospodarczy Ogólny zakres obowiązków: - obsługa systemu monitorującego teren szpitala, centrali p.poż., sygnalizacji gazów medycznych, systemu BMS, centrali telefonicznej; - wykonywanie drobnych prac konserwatorskich – budowlanych, sanitarnych, elektrycznych; - usługi transportu wewnętrznego; - gospodarka kluczami; - dozór nad ruchem osób wchodzących na teren szpitala, dozór nad ruchem samochodów wjeżdżających na teren szpitala, obchody kontrolne terenu szpitala oraz budynków szpitalnych zwieńczonych wpisem do zeszytu kontrolnego; - utrzymywanie w czystości terenu wewnętrznego szpitala, w tym (sprzątanie, opróżnianie koszy zewnętrznych na terenie szpitala, mycie schodów zewnętrznych, gr...

czytaj dalej

28.04.2017, godz. 00:00

Warszawski Szpital dla Dzieci poszukuje osoby na stanowisko: sekretarka medyczna Wymagania: - wykształcenie min. średnie, - dobra znajomość pakietu Microsoft Office w tym bardzo dobra MS Excel, - znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych, - doświadczenie w pracy na danym stanowisku, - zdolność  myślenia analitycznego, - rzetelność, dokładność, umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy, - znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem.   CV prosimy przesyłać z tytułem wiadomości "sekretarka medyczna" na adres e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl  

czytaj dalej

24.04.2017, godz. 13:40

Warszawski Szpital dla Dzieci, poszukuje osoby na stanowisko: salowa/salowy Zakres zadań podstawowych: - utrzymywanie w czystości pomieszczeń szpitalnych, ciągów komunikacyjnych i holi Wymagania: - dyspozycyjność - dobra organizacja pracy własnej - rzetelność, dokładność Oferujemy: - stabilne zatrudnienie - prace w systemie zmianowym w godzinach 7-19, 19-7 -miłą atmosferę zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 798-741-586 bądź e-mailowy: higiena@wsdz.pl W nadsylanych CV prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Warszawski Szpital dla DZieci SPZOZ (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych, Dz.U z 2002r. N...

czytaj dalej

03.03.2017, godz. 11:00

Warszawski Szpital dla Dzieci ul. Kopernika 43 zatrudni pilnie: dwóch chirurgów dziecięcych, specjalistów lub pod koniec specjalizacji, do pracy w Oddziale Chirurgii i Ortopedii. Zapewniamy atrakcyjne warunki płacowe i pracę w nowo otwartym nowoczesnym bloku operacyjnym, poradni możliwość zatrudnienia etatowego lub kontraktowego. Istnieje możliwość dalszego szkolenia. Kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Marcin Rawicz, e-mail marcin.rawicz@wsdz.pl tel 601246386

czytaj dalej
  1