wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu


ul. M. Kopernika 43, Warszawa
Budynek "B3" (wejście od ul. Świętokrzyskiej)
Godziny funkcjonowania: 6:30 - 20:30
od poniedziałku do piątku

Rejestracja: tel. (22) 83 05 345, 312
od poniedziałku do piątku

e-mail: rehabilitacja@wsdz.pl

 


 W Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Narządu
Ruchu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci leczymy:

Urazy:
  • złamania,zwichnięcia,skręcenia i stłuczenia kończyn
  • urazy więzadłowe stawu kolanowego
  • urazy kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
  • złamanie kompresyjne trzonów kręgów
oraz:
  • zmiany przeciążeniowe
  • ortopedyczne wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
  • zespoły bólowe stawu kolanowego
 

Rehabilitacja w naszym Ośrodku jest kompleksowa i obejmuje:

  • kinezyterapię
  • fizykoterapię
  • masaż

Tym, co charakteryzuje nasz Ośrodek jest wczesne wdrożenie programu usprawniania – tuż po zdjęciu unieruchomienia lub jeszcze w jego trakcie. W znaczący sposób wpływa to na poprawę jakości gojenia struktur kostnych i tkanek miękkich, zapobiega zanikom mięśniowym oraz ograniczeniu ruchomości stawów nie objętych unieruchomieniem. Przez cały proces rehabilitacji, na każdym jej etapie, fizjoterapeuci Ośrodka mają ścisły kontakt z lekarzami prowadzącymi. Usprawnianie lecznicze prowadzone jest aż do uzyskania powrotu funkcji, a więc odtworzenia prawidłowego, fizjologicznego zakresu ruchów, prawidłowej siły mięśniowej, ponownego wdrożenia do aktywności sportowej, powrotu do realizacji zainteresowań pozaszkolnych.


Skierowanie do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu

 

Wywiady z lekarzami, i pracownikami oraz artykuły:

http://www.medonet.pl/wideo/czas-na-zdrowie-jak-walczyc-z-otyloscią