wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Odwiedziny

Odwiedziny w Szpitalu

  • Przy dziecku przez całą dobę może przebywać jedna, dorosła osoba.
  • Zaleca się, aby odwiedziny (dodatkowe osoby) odbywały się w godzinach 8:00-20:00.
  • Osoby odwiedzające proszone są o zachowanie porządku i przestrzeganie regulaminu szpitala.
  • Podczas obchodu lekarskiego osoby odwiedzające powinny opuścić salę.
  • W określonych sytuacjach odwiedziny w oddziale lub na danej sali mogą zostać całkowicie lub częściowo wstrzymane.
  • Ze względu na dobro Pacjentów, zaleca się, aby osoby z objawami infekcji dróg oddechowych i/lub przewodu pokarmowego nie wchodziły na teren Oddziału.