wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Oddział Pediatrycznyul. M. Kopernika 43, Warszawa
Budynek "B1" (wejście od ul. Świętokrzyskiej)
Godziny funkcjonowania: całą dobę
 

Sekretariat: tel. (22) 83 05 355

Pokój lekarski: tel. (22) 83 05 356
e-mail: pediatria@wsdz.pl


 • Dzieci przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza POZ, a w stanach nagłych z Izby Przyjęć
 • Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia, z zakresu pediatrii ogólnej w systemie leczenia całodobowego.
 

W Warszawskim Szpitalu Dla Dzieci zajmujemy się pediatrią ogólną w zakresie chorób: 

 • dróg oddechowych
 • przewodu pokarmowego
 • dróg moczowych - z rozszerzoną diagnostyką specjalistyczną.
 

w razie potrzeby, pacjenci przyjęci na Oddział Pediatryczny są również diagnozowani przez lekarzy specjalistów:

 • neurologa,
 • hematologa,
 • okulistę,
 • laryngologa,
 • chirurga,
 • ortopedę,
 • urologa,
 • endokrynologa,
 • kardiologa.
Dla dzieci przedszkolnych i szkolnych przewidziane są zajęcia z nauczycielami.
Rodzice mogą przebywać z dziećmi przez całą dobę.
 

Warszawski Szpital dla Dzieci posiada Certyfikat Akredytacyjny

wydany przez Ministra Zdrowia, potwierdzający spełnienie standardów podnoszących jakość świadczonych usług.

 
W Szpitalu wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania obejmujący normy:

ISO 9001 –System Zarządzania Jakością.
ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskiem.
PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 – System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 .