wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Oddział Anestezjologii dla Dzieci

Koordynator Oddziału Anestezjologii dla Dzieci:

lek. med. Wiaczesław Puchalski


Lekarze Anestezjolodzy:

dr n. med. Roman Kaźmirczuk
lek. med. Jarogniewa Cieślak
lek. med. Barbara Kieniewicz