wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Lekarze, Fizjoterapeuci

Zespół Lekarzy
 • Anna Huflejt-Pyzel - specjalista rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej, pediatra
 • Łucja Pałka - specjalista pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej
 • Maria Bartuszek - specjalista rehabilitacji medycznej
 • Wioletta Dmochowska - specjalista rehabilitacji medycznej
Zespół Fizjoterapeutów
 • Katarzyna Bąbik
 • Ewa Budzińska
 • Katarzyna Kieszczyńska
 • Ewa Kowalczyk
 • Teresa Kozaczyńska
 • Jolanta Dzierzyc-Kulhawik
 • Maria Osińska
 • Barbara Satora
 • Agnieszka Snopkowska
 • Aleksandra Tomczakowska
 • Maciej Wiśniewski
 • Joanna Zduńczyk
 • Rafał Zych
Zespół Psychologów
 • Adrianna Augustowska-Ajnenkiel
 • Katarzyna Gwiazdowska
 • Anna Nykiel
 • Marta Szczepaniak
Zespół Neurologopedów
 • Magdalena Naszko
 • Marcelina Przeździęk 
Logopeda
 • Barbara Kozaczyńska
Zespół Pedagogów specjalnych
 • Magdalena Banaszek
 • Marcelina Przeździęk
 • Jadwiga Świtka
Pedagog specjalny, tyflopedagog (terapeuta widzenia)
 • Jolanta Kobus
Pedagog, terapeuta zajęciowy
 • Konrad Orłowski
 
Masażysta
 • Radosław Certa

Wszyscy członkowie zespołu ukończyli liczne kursy: NDT-Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF, Integracji Sensorycznej SI, Psychomotoryki, Weroniki Sherborne, KinesioTaping, Biofeedback, Nauczania Kierowanego, Blissa, Hallvick i Prechtla.

Zespół sekretarek medycznych

 • Magdalena Krawczyk - koordynator sekretariatu
 • Żaneta Majchrzak
 • Joanna Żelazko