wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Lekarze

Zespół Lekarzy

  • dr n. przyr. Grażyna Rusek Neurofizjolog Kliniczny
  • lekarz Halina Miros (pediatria - stopień I oraz specjalista - neurologia dziecięca)

Zespół techników
  • Krystyna Browarek
  • Elżbieta Jacewicz