wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Lekarze

Zespół Anestezjologów

 
  • dr Jarogniewa Cieślak
  • dr n med. Roman Kaźmirczuk
  • dr Barbara Kieniewicz
  • dr Wiaczesław Puchalski