wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kontakt

    Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 
ul. M. Kopernika 43         
00-328 Warszawa 
NIP  525-20-95-155  
Przychodnia Specjalistyczna dla
Dzieci i Młodzieży
Al. Wyzwolenia 6
00-570 Warszawa

Przychodnia Przyszpitalna
ul. M. Kopernika 43
00-328 Wa rszawa

  
Konto dla darczyńców i płatników.

Darczyńcy proszeni są o dopisek: "Darowizna na rzecz Szpitala WSDZ"          

Właściciel rachunku WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI
Adres właściciela UL. M. KOPERNIKA 43, 00-328 WARSZAWA
Numer rachunku 62 1130 1017 0020 0798 0820 0002
Oddział prowadzący rachunek BGK
 

Wykaz telefonów:

Centrala (22) 83 05 300

Izba Przyjęć

(22) 83 05 425, 310

Sekretariat Dyrektora

(22) 83 05 400
fax. (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl

Oddział Pediatryczny

sekretariat: (22) 83 05 355
pokój lekarski: (22) 83 05 356
pediatria@wsdz.pl

Oddział Chirurgii i Ortopedii

sekretariat: (22) 83 05 412
chirurgia@wsdz.pl

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej

(22) 83 05 397 - 398
rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu

(22) 83 05 345
(22) 83 05 312
rehabilitacja@wsdz.pl

Przychodnia Przyszpitalna (Budynek B1)
ul. M. Kopernika 43

22) 83 05 333
(22) 83 05 334

Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO

lokalizacja przy al. Wyzwolenia (Śródmieście):
+48 501 408 407
lokalizacja przy ul. Przykoszarowej (Białołęka):
+48 501 408 409

Gabinet EEG

Pracownia Diagnostyki Obrazowej CT, RTG i USG

(22) 83 05 333,334

(22) 83 05 431

Pracownia Urodynamiczna

(22) 83 05 333
(22) 83 05 334

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży
Al. Wyzwolenia 6

(22) 83 05 499

Poradnia Ortodontyczna (22) 83 05 496
   

Zastępca Dyrektora sa. Zarządzania Jakością
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
 

(22) 83 05 424
monika.kurkowska@wsdz.pl

Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Analiz Finansowych

(22) 83 05 393
statystyka@wsdz.pl

Dział Zatrudnienia i Organizacji

(22) 83 05 437 lub (22) 83 05 438
anna.lubryczynska@wsdz.pl

Dział Księgowości

(22) 83 05 435
ksiegowosc@wsdz.pl

Dział Zamówień Publicznych

(22) 83 05 421
zamowieniapubliczne@wsdz.pl

Dział Eksploatacyjno-Techniczny

(22) 83 05 395
kt@wsdz.pl

Sekcja Rozwoju i Promocji Zdrowia  (22) 83 05 416
promocjazdrowia@wsdz.pl
 
Archiwum (22) 83 05 394
archiwum@wsdz.pl