wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Konkursy ofert

Konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Konkurs ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarze) - numer postępowania WSDZ.KK.62.1.2020.
Termin składania ofert: 13 stycznia 2020 r., godz. 15:30
Miejsce składania ofert: siedziba WSDZ SPZOZ - Sekretariat (budynek A, 3 piętro).
Wzór umowy.pdf | 258 KB

Konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy pełniących funkcję koordynatora

Konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy pełniących funkcję koordynatora - numer postępowania WSDZ.KK.62.2.2020
Termin składania ofert: 13 stycznia 2020 r., godz. 15:30
Miejsce składania ofert: siedziba WSDZ SPZOZ - Sekretariat (budynek A, 3 piętro).
Wzór umowy.pdf | 257,8 KB