wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

Kierownik Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej

lekarz Anna Huflejt-Pyzel (specjalista rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej, pediatra)
Wybrane kursy:

 • NDT-Bobath i NDT-Bobath w pediatrii,
 • Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtla,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Kinezjotaping,
 • Diagnostyka i rehabilitacja dziecka ryzyka,
 • Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym,
 • Zaburzenia statyki ciała u dzieci i młodzieży,
 • Usprawnianie funkcjonalne dzieci z porażeniem mózgowym,
 • Opieka i usprawnianie dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu w Systemie Kierowanego Nauczenia w wieku 0 – 3 lat,
 • Diagnoza i leczenie minimalnej dysfunkcji mózgu – terapia psychomotoryczna,
 • Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnymZ-ca Kierownika

mgr Maciej Wiśniewski (fizjoterapeuta)

Ukończone kursy i szkolenia z zakresu:

 • NDT-Bobath,
 • Integracji Sensorycznej (SI),
 • Kinezjotapingu,
 • Terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block,
 • Zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności w przebiegu MPDz.,
 • Diagnozy i terapii SI dzieci w wieku 0-3 lat,
 • Analizy chodu u dzieci z MPDz.