wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

Kierownik Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu

mgr Joanna Srokosz (specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej)

Posiada 25 letnie doświadczenie w pracy fizjoterapeutycznej, które zdobyła podczas pracy z dziećmi w oddziałach ortopedyczno - urazowym, neurochirurgii, chirurgii oraz intensywnej opieki medycznej. Od listopada 2002 roku związana z Warszawskim Szpitalem dla Dzieci, będąc pierwszym pracownikiem nowotworzącego się Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu. Szczególnie interesuje się rehabilitacją w urazach sportowych, a także rehabilitacją niemowląt z wadami wrodzonymi stóp oraz mięśniowym kręczem szyi. Wykształcona na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zna podstawy wszystkich dyscyplin sportu. Z zamiłowaniem amatorsko uprawia narciarstwo zjazdowe, doskonaląc się w jeżdzie sportowej. Tańczy tango argentyńskie. Prywatnie mama dwójki nastolatków. 


Kierownika Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu zastępują:

mgr Magdalena Thiel
mgr Piotr Przychodzki