wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

 

p.o Kierownika Oddziału Chirurgii i Ortopedii

lek.med  Katarzyna Bogusz-Gogol ( specjalista chirurg dziecięcy i ortopeda)

 


Z-ca Kierownika

lek.med Krzysztof Kozłowski (specjalista chirurg dziecięcy)
 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii i Ortopedii

Pielęgniarka Iwona Kiljan-Kaca