wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

 

p.o Kierownika Oddziału Chirurgii i Ortopedii

lek. med  Katarzyna Bogusz-Gogol ( specjalista chirurg dziecięcy i ortopeda)

 


Z-ca Kierownika

lek. med. Magdalena Plewko (specjalista chirurg dzieciecy)
 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii i Ortopedii

mgr Iwona Kiljan-Kaca