wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

 

p.o. Kierownika Oddziału Chirurgii i Ortopedii

dr n. med. Wojciech Kubica (specjalista chirurg dziecięcy )


Z-ca Kierownika

lekarz Krzysztof Kozłowski (specjalista chirurg dziecięcy)
 

p.o. Pielęgniarki Oddziału Chirurgii i Ortopedii

Pielęgniarka Iwona Kiljan