wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

Kierownik Oddziału Pediatrycznego

dr n. med. Agnieszka Wypych

Zastępca Kierownik Oddziału Pediatrycznego

dr n. med Izabella Kostro

Zastępca Kierownik Oddziału Pediatrycznego

lek. med. Leszek Bill


Pielęgniarka Oddziałowa

Małgorzata Bilska (specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego)