wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

Kierownik Oddziału Pediatrycznego

dr n. med. Agnieszka Wypych
 

Zastępca Kierownika Oddziału Pediatrycznego

lek. med. Agnieszka Picewicz


Pielęgniarka Oddziałowa

Małgorzata Bilska (specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego)