wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Kierownictwo

Kierownik Przychodni

dr n. med. Anna Sawicka - Kamińska (specjalista pediatra oraz specjalista nefrolog)


 

 

Pielęgniarka Koordynująca

Ewa Włodarczyk