wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Kierownictwo

 

WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI

Dyrektor
mgr Izabela Marcewicz - Jendrysik
tel.: (22) 83 05 400;  fax: (22) 83 05 399
 

 p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, Lekarz Naczelny,
Koordynator ds. anestezjologii i intensywnej opieki pooperacyjnej
dr n med. Marcin Rawicz
tel.: (22) 83 05 400;  fax: (22) 83 05 399
 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Inwestycyjnych i Rozwoju
mgr inż. Taida Muchla-Jastrzębska
tel.: (22) 83 05 400; fax: (22) 83 05 399
 
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 i Organizacji Diagnostyki
mgr Agnieszka Siporska-Sitko
tel.: (22) 83 05 420
 
Kierownik Oddziału Pediatrycznego
dr n. med. Agnieszka Wypych
tel./fax: (22) 83 05 355
 
Kierownik Oddziału Chirurgii i Ortopedii
dr n. med. Wojciech Kubica
tel./fax: (22) 83 05 412
e-mali: dyrekcja@wsdz.pl
 
 
 
Kierownik Przychodni Przyszpitalnej oraz
Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży

dr n.med. Anna Sawicka-Kamińska
tel.: (22) 83 05 333
e-mali: dyrekcja@wsdz.pl


Kierownik Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej
dr Anna Huflejt-Pyzel
tel.: (22) 83 05 398
e-mali: dyrekcja@wsdz.pl
 
Kierownik Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu
mgr Joanna Srokosz
tel.: (22) 83 05 345
e-mali: dyrekcja@wsdz.pl
 


  Zdjęcie Kadry Kierowniczej Szpitala, grudzień 2013 r.