wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Izba Przyjęćul. M. Kopernika 43
Budynek C (wejście od ul. Świętokrzyskiej)
wjazd dla karetek - od ul. Karasia lub od ul. Świętokrzyskiej
Godziny funkcjonowania: całą dobę

Rejestracja: tel. (22) 83 05 310
                            (22) 830 54 25
                      fax.(22) 83 05 423
Izba Przyjęć stanowi pierwszy kontakt chorego z całym zespołem Szpitala. Praca w Izbie Przyjęć wykonywana jest w ruchu ciągłym, całodobowym, konsultacji udzielają lekarze specjaliści.
 


W Izbie Przyjęć udzielane są:

  • doraźne świadczenia medyczne pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia;
  • w razie wskazań do hospitalizacji pacjenci przyjmowani są do  naszego szpitala;
  • pozostali pacjenci po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania;

Dziecko w zależności od skierowania wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza Pogotowia Ratunkowego lub w przypadku konieczności nagłej interwencji kierowane jest po bezpośrednim zgłoszeniu i zarejestrowaniu do odpowiedniego gabinetu, w którym objęte jest fachową opieką lekarsko-pielęgniarską.

Pacjenci zgłaszający się do Izby Przyjęć z urazami (podejrzeniami złamania) proszeni są o nie spożywanie pokarmów i napojów.
 

Wywiady z lekarzami, oraz artykuły:

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przeszczepiono-jej-watrobe-bo-zatrula-sie-grzybami

http://dziendobry.tvn.pl/krztusiec

http://www.gazetapolska.pl