wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Instrukcja obsługi BIP

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) utworzona, utrzymywana i aktualizowana przez Warszawski Szpital Dla Dzieci SPZOZ umożliwia dostęp do informacji o działalności jednostki zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określa zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej oraz tryb dostępu do tych informacji.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej skonstruowana jest z kilku podstawowych elementów.

Menu główne pionowe (po lewej stronie okna) zawiera odsyłacze do głownych informacji udostępnianych przez Warszawski Szpital Dla Dzieci. Szczegółowy zakres tych informacji określa Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W menu głównym znajdują się również informacje o zamówieniach publicznych oraz o sposobie dostępu do informacji publicznej.

Menu zawiera także dane osobowe i kontaktowe redakcji strony BIP odpowiedzialnej za zamieszczane informacje.

Wyszukiwarka w lewej dolnej,  części strony pozwala na szybkie odnalezienie treści na podstawie wpisanego słowa kluczowego.