wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Informacje teleadresowe

    Warszawski Szpital Dla Dzieci SP ZOZ 
ul. M. Kopernika 43         
00-328 Warszawa 
NIP  525-20-95-155  
Przychodnia Specjalistyczna dla
Dzieci i Młodzieży
Al. Wyzwolenia 6
00-570 Warszawa

Przychodnia Przyszpitalna
ul. M. Kopernika 43
00-328 Wa rszawa

  
Konto dla darczyńców i płatników.

Darczyńcy proszeni są o dopisek: "Darowizna na rzecz Szpitala WSDZ"          

Właściciel rachunku WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI
Adres właściciela UL. KOPERNIKA 43, 00-328 WARSZAWA
Numer rachunku 72 1240 1040 1111 0010 0126 8606
Oddział prowadzący rachunek Bank Pekao Oddział w Warszawie III ul. T. Czackiego 21/23,
 

Wykaz telefonów:

Centrala (22) 83 05 300

Izba Przyjęć (budynek C)

(22) 83 05 425, 310

Sekretariat Dyrektora

(22) 83 05 400
fax. (22) 83 05 399
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl

Oddział Pediatryczny

sekretariat: (22) 83 05 355
pokój lekarski: (22) 83 05 356
pediatria@wsdz.pl

Oddział Chirurgii i Ortopedii

sekretariat: (22) 83 05 412
chirurgia@wsdz.pl

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej

(22) 83 05 397 - 398
rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Narządu Ruchu

(22) 83 05 345
(22) 83 05 312
rehabilitacja@wsdz.pl

Przychodnia Przyszpitalna (Budynek B1)
ul. M. Kopernika 43

22) 83 05 333
(22) 83 05 334

Przychodnia Przyszpitalna (Budynek PAN)
przy Izbie Przyjęć ul. M. Kopernika 43

(22) 83 05 310

Gabinet EEG

Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG i USG

(22) 83 05 333,334

(22) 83 05 431

Pracownia Urodynamiczna

(22) 83 05 333
(22) 83 05 334

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży
Al. Wyzwolenia 6

(22) 83 05 499

Poradnia Ortodontyczna (22) 83 05 496
Poradnia Medycyny Sportowej (22) 83 05 498

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

(22) 83 05 424
monika.kurkowska@wsdz.pl

(22) 83 05 467
adam.chalabis@wsdz.pl

Dział Statystyki Medycznej / Archiwum

(22) 83 05 393
statystyka@wsdz.pl

Dział Zatrudnienia i Organizacji

(22) 83 05 437 lub (22) 83 05 438
kadry@wsdz.pl

Dział Księgowości

(22) 83 05 435
ksiegowosc@wsdz.pl

Dział Zamówień Publicznych

(22) 83 05 422
zamowieniapubliczne@wsdz.pl

Dział Eksploatacyjno-Techniczny

(22) 83 05 395
administracja@wsdz.pl

Sekcja Marketingu i PR   (22) 83 05 416
izabela.rychter@wsdz.pl