wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Informacje podstawowe

Warszawski Szpital Dla Dzieci SPZOZ

Główna siedziba:
Ul. M. Kopernika 43, 00-328 Warszawa
NIP 525-20-95-155
KRS 0000045460
REGON 000297520

Szczegółowa lista telefonów znajduje się na stronie Informacje teleadresowe.

Szanowni Państwo,

Pisma i wnioski można dostarczyć drogą korespondencyjną (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą mailową na adres: dyrekcja@wsdz.pl) lub składać osobiście w Sekretariacie Dyrekcji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.

Archiwum Zakładowe działa na podstawie USTAWY z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z póź zm.). Udostępnianie dokumentacji z Archiwum zakładowego odbywa się na podstawie „Wniosku o udostępnienie dokumentacji” dostępnym w zakładce "Dla Pacjentów i Rodziców" - dokumenty do pobrania : https://www.wsdz.pl/pl/pages/dokumenty-do-pobrania . Za udostępnienie dokumentacji jest pobierana opłata zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z póź zm.).

Informacje dotyczące osób redagujących stronę Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala dostępne są w zakładce Redakcja strony.

Szczegółowa lista telefonów znajduje się na stronie Informacje teleadresowe.