wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Co zyskujesz ?

Co zyskujesz ?

Twoja praca jako Wolontariusza jest niezwykle cenna. I chociaż zgodnie z literą prawa nie otrzymujesz za jej wykonanie wynagrodzenia, to dzięki niej stajesz się dużo bardziej bogaty.
Dobro, które dajesz drugiemu człowiekowi zmienia Cię od wewnątrz. Zyskujesz satysfakcję i radość, nabierasz nowych doświadczeń; przełamując swoje słabości (poczucie lęku, nieśmiałość), nabywasz kolejnych umiejętności (otwartość, kreatywność, współpraca, samodyscyplina, zarządzanie czasem), po prostu dynamicznie się rozwijasz.
Ponadto, poprzez bycie Wolontariuszem w naszej placówce - pracę z Pacjentami, którymi są dzieci, dajesz sobie szansę na rozwój wrażliwości i cierpliwości.