wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Certyfikaty

Lider Polskiego Lecznictwa30 września 2016 roku podczas uroczystej Gali w Hotelu Gromada otrzymaliśmy tytuł Lidera Polskiego Lecznictwa 2016 roku. Statuetkę oraz Certyfikat odbierała Pani Taida Muchla-Jastrzębska Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Inwestycyjnych i Rozwoju.AkredytacjaMinisterstwo Zdrowia potwierdziło spełnienie przez Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ standardów akredytacyjnych w zakresie lecznictwa szpitalnego.


 

Certyfikaty ISO

Certyfikacja obejmuje Warszawski Szpital dla Dzieci w zakresie: lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego, medycyny sportowej, diagnostyki, usług sterylizacyjnych oraz Przychodnię Specjalistyczną przy al. Wyzwolenia w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego i medycyny sportowej.
                          
Obejmuje również  Przychodnię Specjalistyczną przy al. Wyzwoleniaw zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego i medycyny sportowej.       


W Warszawskim Szpitalu dla Dzieci wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący 5 norm: ISO 9001 –System Zarządzania Jakością, ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskiem, PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 – System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 

Certyfikat "Szpital bez bólu"
W marcu 2014r. Warszawski Szpital dla Dzieci uzyskał certyfikat "Szpital bez bólu", Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich; Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym zaświadczają, że Szpital spełnia kryteria wymagane przez PTBB, a tym samym potwierdza wprowadzenie najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.
 I nagroda w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2013

Warszawski Szpital dla Dzieci zdobył I nagrodę w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2013, organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting,
w kategorii „Projekt”. Głównym założeniem konkursu jest promocja przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które są zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności. Kapituła konkursu wyróżniła projekt informatyzacji Warszawskiego Szpitala dla Dzieci pn. "E-WSDZ. Kompleksowa informatyzacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". 
 

Eurocertyfikat 2009
W listopadzie 2009 roku Szpital otrzymał "Eurocertyfikat 2009" w kategorii: "Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług". Jest to europejskie wyróżnienie przyznawane podmiotom gospodarczym odznaczającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju, spełnianiem surowych norm jakościowych. Nagroda stanowi wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć i wkładu włożonego w wypracowanie wysokiego standardu obsługi i profesjonalizm świadczonych usług.