wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Akty prawne

Akty prawne

Wolontariuszy przyjmujemy do pracy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
Z Wolontariuszami, którzy chcą z nami pracować dłużej i regularnie zawieramy umowę,
której podstawą jest w/w ustawa oraz Kodeks Cywilny.