wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Aktualności

aktualności

07.12.2017, godz. 10:06

5 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem modernizacji I części zabytkowego budynku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, realizowanej w ramach kolejnego etapu „Rozbudowy i modernizacji WSDZ w latach 2010-2019”. Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć Prezydent m. st. Warszawy- Panią Hannę Gronkiewicz- Waltz, która podczas swojego przemówienia podkreśliła, że modernizacja zabytkowego budynku - najstarszego, w którym funkcjonuje miejski szpital - jest szczególnie skomplikowana. Inwestycję w całości finansuje m.st. Warszawa, koszt modernizacji pierwszej części budynku A to około 12 mln zł. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowo konsultowano ich zakres z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzięki pracom konserwatorskim budynek odzyskał swój ...

czytaj dalej

27.11.2017, godz. 14:06

INFORMACJA DYREKTORA ZAKŁADU DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA   W imieniu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ informuję o zamiarze wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie punktu do pobrań diagnostycznych dla klientów indywidualnych, znajdującej się na nieruchomości użytkowanej przez Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, zwanego dalej Wynajmującym, położonej przy ul. M. Kopernika 43 w Warszawie o łącznej powierzchni 8,31 m2. Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia znajduje się w: - Budynek C – parter (punkt pobrań) Izba Przyjęć – pon.-pt. w godz. 7:00-11:00 i sobota w godz. 8:00-11:00. Warunki wynajmu powierzchni odbywa się na poniższych zasadach: a) prowadzenie działalności leczniczej nie może: - być sprzeczne z prawem i obyczajam...

czytaj dalej

27.11.2017, godz. 11:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 43   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1638 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2016 r., poz. 1957) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od prac...

czytaj dalej

31.10.2017, godz. 15:20

Ważna informacja: Uprzejmie informujemy, że dzień  2.11.2017 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników pionu administracyjnego Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

czytaj dalej

26.10.2017, godz. 10:09

Szanowni Stażyści!!! Osoby zainteresowane odbywaniem stażu na Oddziale Pediatrycznym w terminie od 01 Listopada 2017r. do 31 marca 2018r. prosimy o kontakt z Panią Anetą Przybysz pod nr tel. 22 8305355 bądź mailowo aneta.przybysz@wsdz.pl Posiadamy jedno wolne miejsce w tym terminie.

czytaj dalej

28.09.2017, godz. 14:41

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie stacjonarnym oraz wyjazdowym dla pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci realizowane są przez podwykonawcę – firmę Falck Medycyna Sp. z o. o., ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa, tel. 22 536 97 75.

czytaj dalej

21.08.2017, godz. 14:56

Warszawski Szpital dla Dzieci już kolejny rok bierze udział w Badaniu Punktowym Zakażeń (PPS HAI&AU) Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowaniem Antybiotyków w Szpitalach, które mają możliwość całodobowego przyjęcia pacjenta. Celem badania jest ocena częstości występowania zakażeń oraz częstość i jakość stosowania antybiotyków w szpitalach. Ponad 160 szpitali w Polsce bierze udział w badaniu zgodnie z Rekomendacjami Rady Europy dotyczącymi bezpieczeństwa pacjentów z uwzględnieniem zapobiegania i kontrolowania zakażeń szpitalnych i ostrożności w stosowaniu substancji przeciwbakteryjnych w medycynie. Efektem przystąpienia do badania jest podnoszenie jakości świadczonych usług przez Szpitale, doskonalenie umiejętności kadry medycznej, opracowanie przez ekspertów programów zapobie...

czytaj dalej
  1 3 4 5 6 7 8 9 10