wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Uroczystość związana z zakończeniem modernizacjii I części zabytkowego budynku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

21.12.2017

5 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem modernizacji I części zabytkowego budynku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, realizowanej w ramach kolejnego etapu „Rozbudowy i modernizacji WSDZ w latach 2010-2019”. Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć Prezydent m. st. Warszawy- Panią Hannę Gronkiewicz- Waltz, która podczas swojego przemówienia podkreśliła, że modernizacja zabytkowego budynku - najstarszego, w którym funkcjonuje miejski szpital - jest szczególnie skomplikowana. Inwestycję w całości finansuje m.st. Warszawa, koszt modernizacji pierwszej części budynku A to około 12 mln zł. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowo konsultowano ich zakres z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzięki pracom konserwatorskim budynek odzyskał swój wygląd historyczny sprzed ponad 140 lat. We wnętrzach usunięto miejscami ze ścian i sztukaterii nawet do dwudziestu warstw farb olejnych, usunięto także zdegradowane partie tynków, odsłonięto fragmentami wątek muru ceglanego. W wielu miejscach odkryto spękania i szczeliny, które niejednokrotnie uszkadzały mur ceglany wraz z dekoracjami sztukatorskimi – gzymsami, naczółkami; na ścianie zachodniej hallu głównego na I piętrze spod wtórnych uzupełnień odsłonięto ślady ostrzału z broni maszynowej, które w dużym stopniu uszkodziły formę sztukaterii. We wnętrzach zachowała się dziewiętnastowieczna posadzka ceramiczna ze słynnej manufaktury „Dziewulski i Lange” z Opoczna. Dekorację z płytek z parteru poddano gruntownym zabiegom konserwatorskim i ponownie zamontowano. Pacjenci zyskali nowoczesny Oddział Chirurgii i Ortopedii, z bardzo komfortowymi warunkami leczenia (nowoczesnym sprzętem, zmniejszoną liczbą łóżek w salach, odrębnymi węzłami sanitarnymi) oraz niezwykłą historią.
Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie na tę ważną uroczystość.

Powrót