wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

oferty pracy dla lekarzy

18.07.2018

Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 00-328 Warszawa, ul. M. Kopernika 43 zatrudni:

1. Otorynolaryngologa lub lekarza w trakcie specjalizacji –Poradnia Otolaryngologiczna przy ul. Wyzwolenia 6
Praca z zapleczem Bloku Operacyjnego w ramach Chirurgii i Ortopedii

2. Neurologa dziecięcego lub lekarza w trakcie specjalizacji – Poradnia Neurologii Dziecięcej przy ul. M. Kopernika 43

3. Endokrynologa lub lekarza w trakcie specjalizacji – Poradnia Endokrynologiczna przy ul. M. Kopernika 43. Praca z możliwością współpracy z Oddziałem Pediatrycznym

4. Urologa lub lekarza w trakcie specjalizacji - Poradnia Urologiczna przy ul. M. Kopernika 43 Praca z zapleczem Bloku Operacyjnego w ramach Chirurgii i Ortopedii

oferujemy:

1. Pracę w Przychodni Przyszpitalnej przy ul. M. Kopernika 43 lub w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyzwolenia 6.
2. Różne formy zatrudnienia do wyboru przez lekarza: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza.
3. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Kontakt dla kandydatów:

Kierownik Przychodni Przyszpitalnej oraz Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży
Anna Sawicka – Kamińska, anna.kaminska@wsdz.pl
lub
Kierownik Działu Zatrudnienia i Organizacji
Anna Lubryczyńska, anna.lubryczynska@wsdz.pl tel. 607-315-315

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.2016 poz. 922 t.j.).

Powrót